Tập trung tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng bền vững

Cập nhật: Thứ tư 28/07/2021 - 11:21
 Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Đó là một trong những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, với các điểm cầu trong tỉnh. Tham dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, đại diện các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan.

Sau 13 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, Thái Nguyên đã đạt được những kết quả quan trọng về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Cụ thể: Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản năm 2020 đạt trên 14 nghìn tỷ đồng (tăng hơn 7.190 tỷ đồng so với năm 2008); giá trị sản phẩm/1ha đất nông nghiệp trồng trọt đạt 110 triệu đồng/ha (tăng 66 triệu đồng so với năm 2008); thu nhập bình quân của người dân khu vực nông thôn đạt 42,49 triệu đồng/người/năm, tăng gấp 5 lần so với năm 2008. 

Toàn tỉnh đã có 108 xã (chiếm 76%) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM); về đích sớm trước 1 năm so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020; bình quân đạt 17,6 tiêu chí/xã; không còn xã dưới 10 tiêu chí. Có 3/9 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, huyện Phú Bình có 100% xã đạt chuẩn NTM...

Hội nghị được kết nối đến các địa phương bằng hình thức trực tuyến.

Tuy nhiện vẫn còn một số hạn chế như: Sản xuất nông nghiệp chưa thực sự bền vững; chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn ở một số nơi còn chậm, nhất là các xã vùng cao, vùng sâu; đời sống nông dân tuy được cải thiện đáng kể nhưng vẫn còn thấp…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về kết quả thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW tại một số địa phương; đồng thời kiến nghị, đề xuất các giải pháp nhằm phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Hoàng Sơn biểu dương những kết quả của các cấp, ngành trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí nhấn mạnh, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các ngành liên quan tiếp tục triển khai có hiệu quả các chương trình, đề án, cơ chế, chính sách thuộc lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Tập trung thực hiện tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững; phát triển nông nghiệp gắn kết với xây dựng NTM và phát triển dịch vụ, du lịch trên cơ sở tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương; tiếp tục sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM; chú trọng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, nhất là đồng bào vùng dân tộc thiểu số, khó khăn…

Lương Hạnh – Lăng Khoa
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: