Tiếp 1.092 lượt công dân

Cập nhật: Thứ ba 11/05/2021 - 17:08
 Thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân trên địa bàn tỉnh, mỗi tháng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân một lần tại trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh hoặc trụ sở Văn phòng Tỉnh ủy.
Thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân trên địa bàn tỉnh, mỗi tháng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân một lần tại trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh hoặc trụ sở Văn phòng Tỉnh ủy.

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy về tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC), đặc biệt là dịp chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, công tác tiếp dân, tiếp nhận xử lý đơn thư KNTC, kiến nghị, phản ánh của công dân được quan tâm thực hiện theo quy định.

Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, UBND các huyện, thành, thị, các sở, ban, ngành tiếp công dân theo đúng lịch quy định. Lịch tiếp công dân được đăng tải công khai trên các trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Trong tháng 4-2021, Ban Tiếp công dân tỉnh, các cấp, các ngành đã tiếp 1.092 lượt công dân (số lượt đoàn đông người đến KNTC, phản ánh, kiến nghị 6 lượt đoàn). Tổng số đơn tiếp nhận trong tháng là 616 đơn (trong đó, có 1 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết, 615 đơn đề nghị, kiến nghị, phản ánh và đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết. Số đơn KNTC đã và đang thụ lý và giải quyết đạt tỷ lệ 100%.).

Công tác quản lý nhà nước về phòng, chống tham nhũng thực hiện theo quy định của Luật Thanh tra, Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn liên quan. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện 51 cơ quan, tổ chức, cá nhân sai phạm, kiến nghị xử lý các hình thức về kinh tế trên 2,19 tỷ đồng, đã xử lý các hình thức về kinh tế 155,4 triệu đồng.

Hằng Nga
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm:  
http://tuyensinh.tnu.edu.vn/
THÔNG TIN - QUẢNG CÁO
THÔNG TIN - QUẢNG CÁO
THÔNG TIN - QUẢNG CÁO
Đại đội 915
Số 112+113/Tháng 2+3 năm 2021-Báo Hằng tháng
BẢO HIỂM XÃ HỘI VỚI CUỘC SỐNG