Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính

Cập nhật: Thứ năm 14/10/2021 - 15:54

Ngày 14-10, Đoàn công tác của Sở Nội vụ đã tiến hành kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) tại huyện Đại Từ (ảnh).

Bám sát nội dung kế hoạch CCHC của UBND tỉnh, huyện Đại Từ đã ban hành kế hoạch thực hiện gắn với thực hiện nhiệm vụ, đồng thời, phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị, địa phương. Hiện nay, số thủ tục hành chính (TTHC) giải quyết theo cơ chế một cửa thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện là 256/273 TTHC (đạt 91,94%); số TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông trên tổng số TTHC của UBND huyện là 24/273 (đạt 8,79%); số TTHC được thực hiện qua phần mềm hệ thống một cửa điện tử là 251.

Từ đầu năm đến nay, tổng số hồ sơ tiếp nhận là trên 69.600 hồ sơ, số hồ sơ đã giải quyết là 68.000 hồ sơ (trên 67.700 hồ sơ đúng hạn), 1.600 hồ sơ đang giải quyết. Huyện đã thực hiện niêm yết công khai danh mục TTHC thực hiện mức độ 3, 4 gồm 13 lĩnh vực với 16 TTHC mức độ 3, 115 TTHC mức độ 4. Bên cạnh đó, công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, cải cách chế độ công vụ, cải cách hành chính công… được huyện chú trọng.

Trên cơ sở các nội dung kiểm tra tại buổi làm việc, đại diện Đoàn đã đánh giá cao những nỗ lực của huyện Đại Từ trong thực hiện công tác CCHC thời gian qua. Bên cạnh đó, Đoàn cũng đề nghị huyện tiếp thu những ý kiến đánh giá, đóng góp của các thành viên trong Đoàn trong quá trình kiểm tra như: Cần tiếp tục gia tăng tỷ lệ hồ sơ được giải quyết đúng hạn; thực hiện đăng ký tài khoản của công dân trên Cổng dịch vụ công Quốc gia; tăng cường sử dụng chữ ký số…

Trước đó, Đoàn công tác đã kiểm tra công tác CCHC trực tiếp tại xã Bình Thuận và Quân Chu. 

Thu Huyền
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: