Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Thái Nguyên thông báo

Cập nhật: Thứ sáu 13/05/2022 - 16:51

1. Tên cuộc thi: Thi tuyển phương án kiến trúc công trình cầu Quang Vinh 1, cầu Quang Vinh 2, thành phố Thái Nguyên.

2. Địa điểm xây dựng: Phường Đồng Bẩm, phường Quang Vinh và xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

3. Đơn vị tổ chức thi tuyển: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Thái Nguyên.

4. Hình thức thi tuyển: Thi tuyển rộng rãi không hạn chế số lượng tổ chức, cá nhân trong nước tham gia thi tuyển có đủ năng lực theo quy định của pháp luật hiện hành và tự nguyện tham gia.

5. Thời gian đăng ký dự thi và phát hành Hồ sơ mời thi tuyển từ ngày 13 tháng 5 năm 2022 đến hết ngày 13 tháng 6 năm 2022.

6. Thời gian nộp hồ sơ dự thi trước 16 giờ ngày 13 tháng 6 năm 2022 tại Trụ sở Khối hành chính sự nghiệp thành phố. Địa chỉ: Phố Đội Giá, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

7. Thời gian đăng tải thông báo: Tối thiểu 30 ngày.

8. Hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác thi tuyển được cung cấp tài liệu số miễn phí (gồm: Kế hoạch thi tuyển; Nhiệm vụ thiết kế; Quy chế thi tuyển; vị trí địa điểm xây dựng...). Địa chỉ: Phố Đội Giá, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Người liên hệ: Ông: Hoàng Văn Điệp (Số điện thoại: 0912235399).

Ông: Tân Hoàng Tùng Lâm (Số điện thoại: 0395284333).

Bấm vài đây để xem Hồ sơ mời thầu thi tuyển phương án kiến trúc công trình cầu Quang Vinh 1, cầu Quang Vinh 2, thành phố Thái Nguyên

TNĐT
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: