Báo Thái Nguyên thông báo tuyển viên chức

Cập nhật: Thứ năm 22/06/2017 - 07:05

Báo Thái Nguyên thông báo xét tuyển bổ sung viên chức năm 2017 như sau:

- Vị trí cần tuyến: Phóng viên Báo Thái Nguyên.

 

- Chỉ tiêu: 03 chỉ tiêu.

 

- Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển đặc cách.

 

- Đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn xét đặc cách:

 

+ Là người có kinh nghiệm công tác trong ngành hoặc lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp cần tuyển; tốt nghiệp đại học trở lên; có thời gian liên tục từ đủ 36 tháng trở lên thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ có yêu cầu về trình độ, năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển (không kể thời gian tập sự, thử việc); trong thời gian công tác không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

 

+ Là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam;

 

+ Đảm bảo tiêu chuẩn chính trị về bảo vệ chính trị nội bộ theo Quy định số 57-QĐ/TW ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị.

 

+ Trình độ ngoại ngữ: Trình độ B trở lên, một trong năm thứ tiếng (Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Đức).

 

+ Tin học Văn phòng: Trình độ B trở lên.

 

- Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

 

+ Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ (bấm vào đây để xem mẫu đơn);

 

+ Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

 

+ Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

 

+ Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ thẩm quyền (bệnh viện đa khoa huyện và tương đương trở lên) cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

 

+ Bản tự nhận xét, đánh giá của người đề nghị xét tuyển đặc cách về phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác và các hình thức khen thưởng (nếu có); bản nhận xét và xác nhận của người đứng đầu đơn vị nơi công tác.

 

- Thời gian, địa điếm nhận hồ sơ:

 

+ Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 25/6/2017 đến hết ngày 30/6/2017 (trong giờ hành chính).

 

+ Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Hành chính - Trị sự, Báo Thái Nguyên. Địa chỉ: Số 10, đường Nha Trang, phường Trưng Vương, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

BBT BÁO THÁI NGUYÊN
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: