Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Thái: Mua thóc nhập kho dự trữ

Cập nhật: Thứ tư 21/07/2021 - 09:58

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Thái tổ chức mua thóc nhập kho dự trữ quốc gia kế hoạch năm 2021 với những nội dung sau:

1. Khối lượng: 1.000 tấn, nhập tại các địa điểm

- Chi cục Dự trữ Nhà nước Phú Bình:                           300 tấn;

- Chi cục Dự trữ Nhà nước Phổ Yên:                            400 tấn;

- Chi cục Dự trữ Nhà nước Thành phố Thái Nguyên:   300 tấn.

2. Phương thức mua: Mua trực tiếp rộng rãi của mọi đối tượng tại cửa kho dự trữ Nhà nước.

3. Giá mua:

- Giá chưa có thuế GTGT:  8.150đ/kg  (Tám nghìn một trăm năm mươi đồng một kilôgam);

- Giá đã bao gồm 5% thuế GTGT: 8.557,5đ/kg (Tám nghìn năm trăm năm mươi bảy phẩy năm đồng một kilôgam);

Thóc đổ rời giao trên phương tiện bên bán tại cửa kho dự trữ .

4. Chất lượng thóc: Thóc tẻ vụ Đông xuân năm 2021, đạt tiêu chuẩn theo QCVN 14: 2020/BTC ban hành kèm theo Thông tư số 87/2020/TT-BTC ngày 30/10/2020 của Bộ Tài chính đối với thóc nhập kho dự trữ quốc gia.

5. Thời gian tổ chức mua thóc:

- Thời điểm mở cửa kho: Từ ngày 26/7/2021.

- Thời hạn mua thóc: Đến hết ngày 31/8/2021.

 Kính mời các tổ chức, cá nhân có nhu cầu bán thóc cho dự trữ nhà nước liên hệ trực tiếp tại các Chi cục cụ thể sau:

- Chi cục Dự trữ Nhà nước Phú Bình; Địa chỉ: Xã Xuân Phương, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên; Điện thoại: 0208. 3867291;

- Chi cục Dự trữ Nhà nước Phổ Yên; Địa chỉ: Phường Đồng Tiến, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên; Điện thoại: 0208. 3863146;

- Chi cục Dự trữ Nhà nước Thành Phố Thái Nguyên; Địa chỉ: Phường Trung Thành, T.P Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; Điện thoại: 0208. 3832475.

C.D.T
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: