Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu theo hình thức chào hàng cạnh tranh

Cập nhật: Thứ năm 25/11/2021 - 15:38

Kết quả lựa chọn nhà thầu theo hình thức chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu “Điều tra xã hội học đo lường mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ cơ quan hành chính và điều tra xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện thuộc tỉnh Thái Nguyên”

Căn cứ Quyết định số 1231/QĐ-SNV ngày 23/11/2021 của Giám đốc Sở Nội vụ phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo hình thức chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu “Điều tra xã hội học đo lường mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ cơ quan hành chính và điều tra xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện thuộc tỉnh Thái Nguyên”. Sở Nội vụ thông báo kết quả như sau:

1. Tên nhà thầu trúng thầu và nội dung kết quả lựa chọn nhà thầu

- Tên nhà thầu: Viện công nghệ truyền thông và kinh tế số.

- Địa chỉ: Căn hộ CC 1515A, B2, CT2, 26, 2 (S2.08) Vinhomes Ocean Park, Xã Đa Tốn, Huyện Gia Lâm, Hà Nội.

- Giá trúng thầu: 457.560.000 (Bằng chữ: Bốn trăm năm mươi bẩy triệu, năm trăm sáu mươi nghìn Việt Nam đồng).

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 22 ngày.

- Phương thức thực hiện hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

2. Danh sách các nhà thầu không được lựa chọn và tóm tắt lý do

- Công ty TNHH Lamec Việt Nam có năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật đáp ứng yêu cầu nhưng có giá chào hàng vượt giá gói thầu được phê duyệt.

- Công ty TNHH Truyền thông và Môi trường kinh doanh có năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật đáp ứng yêu cầu nhưng có giá chào hàng vượt giá gói thầu được phê duyệt.

Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên thông báo để các nhà thầu biết và mong muốn được hợp tác với quý Công ty trong các công việc tiếp theo./.

TNĐT
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: