Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên: Thông báo thi tuyển công chức năm 2020

Cập nhật: Thứ tư 21/10/2020 - 16:26

I. SỐ LƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN TUYỂN DỤNG

1. Số lượng tuyển dụng: 02 chỉ tiêu (chuyên viên, mã số ngạch: 01.003)

2. Vị trí việc làm: 

Quản lý Kế hoạch – Tài chính: 01 chỉ tiêu

Thanh tra: 01 chỉ tiêu. 

3. Điều kiện, tiêu chuẩn

3.1. Đối với vị trí việc làm Quản lý Kế hoạch – Tài chính: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành về Quản lý kinh tế, Tài chính (Tài chính – Ngân hàng, Tài chính công)

3.2. Đối với vị trí việc làm Thanh tra: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành về Tài chính (Tài chính – Ngân hàng, Tài chính công), Quản lý Văn hóa.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI TUYỂN CÔNG CHỨC

Người dự tuyển công chức phải dự thi đầy đủ các môn thi được thực hiện theo 2 vòng thi như sau:

1. Vòng 1: Thi trắc nghiệm được thực hiện bằng hình thức thi trên giấy

Nội dung trắc nghiệm gồm 3 phần

Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. Thời gian thi 60 phút;

Phần II: Ngoại ngữ 30 câu hỏi. Thời gian thi 30 phút

Phần III: Tin học 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút.

2. Vòng 2:

Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

a, Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng

b, Hình thức thi: Phỏng vấn    

c, Thời gian: 30 phút.

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ

1. Thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 22/10/2020 đến hết ngày 20/11/2020 trong giờ hành chính. (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch không trả lại hồ sơ xin đăng ký dự tuyển cho người không trúng tuyển)

2. Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức - Pháp chế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên.

3. Thời gian thi tuyển: Tháng 12/2020.

4. Thí sinh phải nộp lệ phí dự tuyển theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo để các thí sinh có nhu cầu dự tuyển đến nộp hồ sơ dự tuyển./.

Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: