Thông báo

Cập nhật: Thứ tư 22/09/2021 - 10:50

Phương án Phân luồng giao thông phục vụ thi công công trình: Xây dựng Nút giao khác cốt đường Thống Nhất và đường Việt Bắc thuộc dự án Chương trình đô thị miền núi phía Bắc – thành phố Thái Nguyên giai đoạn II.

( Kèm theo Quyết định số: 3254/UBND-TH ngày 21/09/2021 của UBND tỉnh Thái Nguyên)

Thực hiện Quyết định số 3254/UBND-TH ngày 21/9/2020 của UBND tỉnh Thái Nguyên V/v tổ chức phân luồng giao thông tạm thời tại nút giao giữa đường Thống Nhất với đường Việt Bắc để phục vụ thi công công trình: Xây dựng Nút giao khác cốt đường Thống Nhất và đường Việt Bắc thuộc dự án Chương trình đô thị miền núi phía Bắc – thành phố Thái Nguyên giai đoạn II

II. Phương án phân luồng giao thông được thực hiện theo 2 giai đoạn cụ thể như sau:

1. Giai đoạn 1: Thi công mở rộng lòng đường gom, thi công các đốt hầm hở, trạm bơm và đốt hầm kín từ đường sắt Hà Nội – Thái Nguyên hướng về Ngã ba Bắc Nam.

1.1 Phương án cấm và thời gian: Tổ chức “Cấm xe ô tô” lưu thông trên đường Thống Nhất qua nút giao giữa đường Thống Nhất với Việt Bắc và “Cấm xe ô tô” lưu thông trên đường Việt Bắc rẽ phải, rẽ trái vào đường Thống Nhất tại nút giao giữa đường Thống Nhất với Việt Bắc; Thời gian dự kiến bắt đầu từ 00h00’ ngày 25/9/2021 đến hết 00h00’ ngày 15/02/2022.

1.2 Phương án phân luồng cụ thể như sau:

- Phương án phân luồng giao thông từ xa hướng từ Hà Nội lên Thái Nguyên gồm đường cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên và đường 3/2: Lắp đặt biển chỉ dẫn gần khu vực nút giao Tân Lập và các vị trí tại nút giao với đường Phố Hương, đường Gang Thép, đường Phú Xá, đường vào ga Lưu Xá, đường Thanh niên Xung phong, đường Tân Thịnh, đường Phú Thái;

- Đối với tuyến đường nội thị: Cắm biển chỉ dẫn tại các vị trí nút giao nội thị và biển nhắc trên các trục đường đô thị và biển báo cấm ô tô hai đầu công trường.

- Bố trí các trạm gác thực hiện công tác điều tiết, phân luồng giao thông.

v Hướng 1: Hướng lưu thông từ cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên về các hướng

-  Hướng 1A: Từ cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên đi về ngã 3 Bắc Nam

+ Đối với ô tô: Lưu thông theo bảng chỉ dẫn từ xa, không lưu thông qua nút giao đường Thống Nhất và đường Việt Bắc; Đi theo tín hiệu và hướng dẫn của người điều khiển giao thông trong giai đoạn thi công. Từ nút giao Tân Lập lưu thông theo tuyến tránh thành phố về nút giao Thịnh Đán, đường Quang Trung, Hoàng Văn Thụ, Lương Ngọc Quyến lưu thông về Ngã 3 Bắc Nam; Từ đường Thống Nhất rẽ trái vào đường Phú Thái qua đường Quang Trung, Hoàng Văn Thụ, Lương Ngọc Quyến lưu thông về Ngã 3 Bắc Nam.

-  Hướng 1B: Các phương tiện từ cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên đi về đường Việt Bắc.

+ Đối với ô tô: Đi theo bảng chỉ dẫn từ xa, không lưu thông qua nút giao đường Thống Nhất và đường Việt Bắc; Đi theo tín hiệu và hướng dẫn của người điều khiển giao thông trong giai đoạn thi công. Từ nút giao Tân Lập lưu thông theo tuyến tránh thành phố qua nút giao Thịnh Đán, đường Quang Trung lưu thông về hướng đườngViệt Bắc hoặc rẽ trái vào đường Phú Thái qua đường Quang Trung về đường Việt Bắc

Hướng 2: Hướng lưu thông từ Ngã 3 Bắc Nam về các hướng.

-  Hướng 2A: Các phương tiện từ Ngã 3 Bắc Nam đi cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên.

+ Đối với ô tô: Đi theo bảng chỉ dẫn từ xa, không lưu thông qua nút giao đường Thống Nhất và đường Việt Bắc, đi theo tín hiệu và hướng dẫn của người điều khiển giao thông trong giai đoạn thi công. Từ Ngã 3 Bắc Nam theo đường Bắc Nam đi theo đường Cách Mạng Tháng 8 hướng về Hà Nội hoặc đi theo đường Lương Ngọc Quyến vào đường Dương Tự Minh hướng nút giao Tân Long đi cao tốc Hà Nội.

Hướng 2B: Các phương tiện từ ngã 3 Bắc Nam đi đường Việt Bắc

+ Đối với ô tô: Đi theo bảng chỉ dẫn từ xa, không lưu thông qua nút giao đường Thống Nhất và đường Việt Bắc, đi theo tín hiệu và hướng dẫn của người điều khiển giao thông trong giai đoạn thi công. Từ ngã 3 Bắc Nam theo đường Lương Ngọc Quyến, rẽ vào đường Hoàng Văn Thụ và lưu thông về hướng đường Việt Bắc.

Hướng 3: Hướng lưu thông từ đường Việt Bắc về các hướng

-  Hướng 3A: Các phương tiện từ đường Việt Bắc đi ngã 3 Bắc Nam

+ Đối với ô tô: Đi theo bảng chỉ dẫn từ xa, không lưu thông qua nút giao đường Thống Nhất và đường Việt Bắc, đi theo tín hiệu và hướng dẫn của người điều tiết giao thông trong giai đoạn thi công. Từ đường Việt Bắc đi theo đường Hoàng Văn Thụ rẽ phải vào đường Lương Ngọc Quyến và lưu thông về hướng Ngã 3 Bắc Nam.

-    Hướng 3B: Các phương tiện từ đường Việt Bắc đi cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên

+ Đối với ô tô: Đi theo bảng chỉ dẫn từ xa, không lưu thông qua nút, đi theo tín hiệu và hướng dẫn của người điều tiết giao thông trong giai đoạn thi công. Từ đường Việt Bắc đi theo đường Quang Trung và lưu thông về hướng cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên.

1.3.  Đối với xe máy, xe thô sơ, xe ba bánh: Đi thẳng theo tín hiệu và người điều khiển giao thông.

2. Giai đoạn 2: Thi công 2 đốt hầm kín khu vực nút giao đường Thống Nhất và đường Việt Bắc và hành lang đường sắt,  hoàn thiện mặt đường.

2.1 Phương án cấm và thời gian: Tổ chức “Cấm xe tải trên 2,5 t và xe ô tô khách trên 16 chỗ ngồi” lưu thông trên đường Thống Nhất qua nút giao giữa đường Thống Nhất với Việt Bắc và “Cấm xe tải trên 2,5 t và xe ô tô khách trên 16 chỗ ngồi”  lưu thông trên đường Việt Bắc rẽ phải, rẽ trái vào đường Thống Nhất tại nút giao giữa đường Thống Nhất với Việt Bắc; Thời gian dự kiến bắt đầu từ 00h00’ ngày 15/02/2022 đến hết 00h00’ ngày 15/6/2022.

TNĐT
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: