Thông báo mời thầu

Cập nhật: Thứ tư 25/09/2019 - 07:05

Kho KV3, Cục Quân khí, Tổng cục Kỹ thuật (xã Phục Linh, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) thông báo mời thầu

Tên gói thầu: Cung cấp thức ăn hỗn hợp chăn nuôi gà thịt

Loại gói thầu: Tư vấn

Dự án: Xây dựng mô hình chăn nuôi gà thương phẩm theo hướng an toàn sinh học tại một số đơn vị quân đội.

Nguồn vốn: Khuyến công Trung ương năm 2019.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu chào hàng: Từ 7giờ 30 phút ngày 25 tháng 9 năm 2019 đến 9giờ 00 phút ngày 30 tháng 9 năm 2019 (trong giờ hành chính). 

Địa điểm phát hành Hồ sơ mời thầu: Kho KV3, Cục Quân khí, Tổng cục Kỹ thuật, xã Phục Linh, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại: 069.866.101.

Thời điểm đóng thầu: 9giờ 00, ngày 30 tháng 9 năm 2019.

Thời điểm mở thầu: 10giờ 00 phút, ngày 30 tháng 9 năm 2019.

Kho KV3
Cục Quân khí, Tổng cục Kỹ thuật
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: