Thông báo phân luồng giao thông phục vụ thi công cầu vượt đường sắt Km0 +494 ĐT.266 thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp đường ĐT.266

Cập nhật: Thứ ba 28/09/2021 - 11:37

Căn cứ công văn số 4584/UBND-CNNXD ngày 24/9/2021 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc tổ chức, phân luồng giao thông phục vụ thi công cầu vượt đường sắt Km0+494 ĐT.266 thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp đường ĐT.266 đoạn từ ngã tư Sông Công (giao Quốc lộ 3 cũ) đến nút giao Điềm Thụy (giao Quốc lộ 37), Ban Quản lý dự án đầu tư XD các công trình giao thông tỉnh Thái Nguyên thông báo tổ chức phân luồng như sau:

- Cấm xe ô tô tham gia lưu thông trên đường ĐT.266 đoạn từ Km0+00 (Nút giao Sông Công, giao Quốc lộ 3 cũ) đến Km1+300 (giao đường gom Quốc lộ 3 mới Hà Nội - Thái Nguyên), trừ các phương tiện cá nhân của các hộ dân sinh sống trong khu vực hai bên đường.

- Các phương tiện ô tô, xe cơ giới đi từ nút giao Sông Công (giao QL.3) sang nút giao Điềm Thụy (giao QL.37) và ngược lại như sau:

+ Từ nút giao Sông Công (Km50+900 QL.3) đi theo tuyến QL.3 đến Km43+500 giao với đường ĐT.261 tại nút giao Ba Hàng - Phổ Yên, rẽ trái
đi theo hướng đường ĐT.261 đến Km45+400 giao với đường gom QL.3 mới (Hà Nội - Thái Nguyên), từ đây các phương tiện có thể đi theo hai hướng để đến ngã tư Điềm Thụy:

 Hướng 1: tiếp tục đi thẳng theo hướng đường ĐT.261 đến Km49+980 giao với đường ĐT.266 tại Km5+900, rẽ trái đi theo đường ĐT.266 để về
nút giao Điềm Thụy;

 Hướng 2: rẽ trái đi theo đường gom QL.3 mới (Hà Nội -
Thái Nguyên) đến Km4+700 giao với đường ĐT.266, rẽ phải đi theo hướng đường ĐT.266 đến Km5+00 giao với QL.37 tại Km108+800 (nút giao Điềm Thụy).

+ Từ nút giao Sông Công (Km50+900 QL.3) đi theo tuyến QL.3 đến Km53+300 giao với đường Lương Sơn, rẽ phải đi theo hướng đường Lương Sơn đến Km2+765 giao với QL.37 tại Km114+400, rẽ phải đi theo hướng đường QL.37 đến Km108+800 (nút giao Điềm Thụy).

- Các phương tiện xe cơ giới đường bộ đi từ Hà Nội đi theo QL.3 đến nút giao Điềm Thụy và ngược lại như sau:

+ Đi theo hướng QL.3 đến Km43+500 (nút giao Ba Hàng - Phổ Yên), rẽ phải đi theo hướng đường ĐT.261 đến Km45+400 giao với đường gom QL.3 mới (Hà Nội – Thái Nguyên), từ đây các phương tiện có thể đi theo hai hướng để đến ngã tư Điềm Thụy:

Hướng 1: tiếp tục đi thẳng theo hướng đường ĐT.261 đến Km49+980 giao với đường ĐT.266 tại Km5+900, rẽ trái đi theo đường ĐT.266 để về nút giao Điềm Thụy;

Hướng 2: rẽ trái đi theo đường gom QL.3 mới (Hà Nội - Thái Nguyên) đến Km4+700 giao với đường ĐT.266, rẽ phải đi theo hướng đường ĐT.266 đến Km5+00 giao với QL.37 tại Km108+800 (nút giao Điềm Thụy).

- Các phương tiện mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ từ nút giao Sông Công (giao QL.3) sang nút giao Điềm Thụy (giao QL.37) đi theo hướng vòng tránh như sau: Từ nút giao Sông Công đi theo đường dân sinh xóm Giếng (xã Hồng Tiến) - rẽ ra đường ĐT.266 tại Km0+600, tiếp tục đi theo đường ĐT.266 đến Km5+00 giao với QL.37 tại Km108+800 (nút giao Điềm Thụy) và ngược lại.

Thời gian phân luồng thực hiện từ 0 giờ 00 phút ngày 5/10/2021 đến ngày 25/4/2022.

TNĐT
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: