Thông Báo tuyển dụng

Cập nhật: Thứ sáu 10/09/2021 - 10:30

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021, cụ thể như sau:

I. SỐ LƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN TUYỂN DỤNG

  1. Số lượng tuyển dụng: 12 chỉ tiêu
  2. Điều kiện, tiêu chuẩn:

* Diễn viên hạng III (mã số: V.10.04.14): 01 chỉ tiêu

- Vị trí việc làm Nhạc công (Đàn bầu): 01 chỉ tiêu

- Tiêu chuẩn: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành nhạc cụ đàn bầu.

* Diễn viên hạng IV (Mã số: V.10.04.15): 01 chỉ tiêu

- Vị trí việc làm Diễn viên (ca): 01 chỉ tiêu

- Tiêu chuẩn: Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành thanh nhạc

* Di sản viên hạng III (mã số: V.10.05.17): 01 chỉ tiêu

- Vị trí việc làm: Thuyết minh hướng dẫn khách tham quan (làm việc tại Ban quản lý khu Di tích Lịch sử - Sinh thái ATK Định Hóa, Thái Nguyên).

- Tiêu chuẩn: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành quản lý văn hóa, bảo tàng trở lên.Chứng chỉ tin học, ngoại ngữ Tiếng Anh theo quy định.

* Hướng dẫn viên văn hóa hạng IV (mã số: V.10.05.18): 01 chỉ tiêu

- Vị trí việc làm:  Tuyên truyền cổ động, triển lãm (làm việc tại Ban quản lý khu Di tích Lịch sử - Sinh thái ATK Định Hóa, Thái Nguyên).

- Tiêu chuẩn: Tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành Việt Nam học  trở lên. Chứng chỉ tin học, ngoại ngữ Tiếng Anh theo quy định.

* Hướng dẫn viên văn hóa hạng III (mã số: V.10.07.23): 01 chỉ tiêu

- Vị trí việc làm: Thu thập thông tin và xúc tiến quảng bá du lịch    

- Tiêu chuẩn: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành quản lý văn hóa, bảo tàng, du lịch. Chứng chỉ tin học, ngoại ngữ Tiếng Anh theo quy định.

          * Huấn luyện viên hạng III (mã số: V.10.01.03): 03 chỉ tiêu

-Vị trí việc làm tổ chức giải thi đấu thể thao: 01 chỉ tiêu

Tiêu chuẩn: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành sư phạm thể dục thể thao hoặc chuyên ngành y sinh học thể dục thể thao.Chứng chỉ tin học, ngoại ngữ Tiếng Anh theo quy định.

- Vị trí việc làm huấn luyện viên các môn thể thao thành tích cao: 02 chỉ tiêu (môn đua thuyền 01 chỉ tiêu và môn bóng đá 01 chỉ tiêu)

Tiêu chuẩn: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành sư phạm thể dục thể thao hoặc chuyên ngành thể dục, thể thao.Chứng chỉ tin học, ngoại ngữ Tiếng Anh theo quy định.

* Thư viện viên hạng III (mã số V.10. 02.06): 01 chỉ tiêu

- Vị trí việc làm: Phục vụ bạn đọc

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Thông tin - Thư viện.  Chứng chỉ tin học, ngoại ngữ Tiếng Anh theo quy định.

* Viên chức hành chính (Mã số: 01.003): 03 chỉ tiêu

- Vị trí việc làm: Hành chính - Tổng hợp

- Tiêu chuẩn: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Luật, triết học, hành chính công, kế toán.

II. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký xét tuyển viên chức

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có đơn đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

- Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm;

- Thí sinh có hồ sơ khai không trung thực sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy bỏ kết quả thi.

2.  Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức

- Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

III. HÌNH THỨC VÀ ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG

  1. Hình thức tuyển dụng

Tuyển dụng viên chức theo hình thức: Xét tuyển theo quy định tại Luật

Viên chức; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

2. Ưu tiên trong tuyển dụng

- Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

- Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sỹ quan dự bị, con liệt sỹ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

Trường hợp người dự thi tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ

1. Thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 10/9/2021
đến hết ngày 09/10/2021 (trong giờ hành chính). Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch không trả lại hồ sơ xin đăng ký dự tuyển cho người không trúng tuyển.

2. Địa điểm nhận hồ sơ

-  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên;

Địa chỉ: Số 19 đường Nha Trang, Phường Trưng Vương, Thành phố Thái
Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại liên hệ: 0208. 3858.805

- Trung tâm phục vụ Hành chính công;

V.  HÌNH THỨC, NỘI DUNG VÀ CÁCH TÍNH ĐIỂM THI

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

1. Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

- Hình thức thi: Thi phỏng vấn

- Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

- Thang điểm: 100 điểm.

- Thời gian thi: 30 phút. (thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị) Không thực hiện phúc khảo đối với hình thức thi phỏng vấn.

3.  Xác định người trúng tuyển

a. Người trúng tuyển phải có đủ các điều kiện sau:

- Có điểm kết thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

- Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

b. Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định tại khoản b điểm 1 Điều này bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cầntuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

c. Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

VI. MỨC THU PHÍ DỰ TUYỂN

Thí sinh đăng ký dự tuyển phải nộp 500.000đ/thí sinh (Năm trăm nghìn
đồng). Thực hiện theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ
Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên thông báo để các thí sinh có nhu cầu dự tuyển đến nộp hồ sơ dự tuyển./.

TNĐT
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: