Thông báo xử lý xe mô tô vi phạm về trật tự an toàn giao thông

Cập nhật: Thứ ba 11/05/2021 - 09:33
 Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Thông qua công tác TTKS, Đội CSGT Công an huyện Định Hóa – Công an tỉnh Thái Nguyên đã phát hiện và lập biên bản 64 xe mô tô vi phạm Luật giao thông đường bộ. Đến nay, đã quá thời hạn quy định mà chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp phương tiện không đến Đội CSGT Công an huyện Định Hoá xử lý theo quy định (Có danh sách kèm theo).

Sau thời hạn 30 ngày kể từ ngày ra thông báo và niêm yết công khai tại trụ sở Đội Cảnh sát giao thông – Công an huyện Định Hóa; nếu người điều khiển, chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp phương tiện không đến nhận, thì số phương tiện nêu trên sẽ bị tịch thu, xử lý theo quy định của pháp luật.

STT BKS NHÃN HIỆU SỐ LOẠI MÀU SƠN SỐ MÁY SỐ KHUNG cm3
1 20H5-0127 ANGEL M5B XANH 200820 KHÔNG RÕ 85
2 20L2-7350 SUFAT 110 XANH 155886 KHÔNG RÕ 109
3 20H4-4767 LISOHAKA 110 XANH 20157 KHÔNG RÕ 108
4 20L8-8215 JARGON 110 ĐỎ ĐEN KHÔNG RÕ 10196 107
5 20N1-7766 ESPERO 110V1AX ĐEN GHI KHÔNG RÕ 39032 107
6 20H6-6585 VECSTAR 110 XANH KHÔNG RÕ 21864 106
7 20H4-0537 DETECH 110 XANH KHÔNG RÕ 5197 108
8 20F6-3852 PREALMII 100 NÂU 25463 KHÔNG RÕ 97
9 20H1-2392 VIESTAR 110 XANH 1277103 KHÔNG RÕ 108
10 20H5-4588 LIFAN 100 NÂU 1900 KHÔNG RÕ 97
11 20N1-3205 KITOSU 110M ĐEN XÁM 5387 KHÔNG RÕ 107
12 20F5-6680 HONGDA 110 NÂU 134559 KHÔNG RÕ 107
13 20H6-5885 FANLIM 100 NÂU KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ 97
14 20F9-1851 TALLICSTAR 110 XANH KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ 108
15 20N3-0085 NAGAKI 110 NÂU KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ 107
16  20H8-9041 DETECH 110 XANH KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ 107
17 20L8-9663 AURIGA 110 ĐEN KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ 108
18 20F9-5424 DRAGON 110 XANH KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ 108
19 17M5-6758 HONDA AIR BLADE ĐEN KHÔNG RÕ JF27E0473620 97
20 20L3-2351 NOUBON 110 ĐEN 688 KHÔNG RÕ 107
21 20L1-7293 ESPERO 110 ĐEN 6941 KHÔNG RÕ 107
22 20H1-7150 WOLDWIDE 100 NÂU 2064196 KHÔNG RÕ 97
23 20F9-8942 WOLDWIDE 100 NÂU 2087383 KHÔNG RÕ 97
24 20N1-6483 WAISTR 110A ĐỎ XÁM KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ 107
25 20L5-3115 SALUT SA2 ĐEN ĐỎ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ 97
26 20L2-9399 ESPERO 110 XANH KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ 107
27 20N1-2540 PROMOTO 110 ĐỎ KHÔNG RÕ 4611 108
28 20N1-2117 SHUZA 110A ĐEN KHÔNG RÕ 167725 109
29 20N1-3583 KTREI 100 NÂU KHÔNG RÕ 930 97
30 20N1-1674 SYMEN 110V NÂU 649 KHÔNG RÕ 107
31 20N1-1712 WAZELET 110A4 XANH 141018 KHÔNG RÕ 107
32 20F9-0882 ZIPSTAR 100 NÂU 2000502 KHÔNG RÕ 97
33 20N1-0292 ARENA 110V ĐEN 33313 KHÔNG RÕ 107
34 20L4-3567 TALENT 100 NÂU KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ 97
35 20L4-9859 FULAI 110X ĐỎ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ 107
36 20N1-1661 AILES SA7 ĐEN XÁM KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ 107
37 20H6-8915 DETECH 100 NÂU KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ 97
38 20H7-7632 LISOHAKA 100 NÂU 92502 KHÔNG RÕ 97
39 20F5-8879 TIANMA C100 NÂU 37300000 KHÔNG RÕ 97
40 20H7-8804 CPI 100 XANH 424 KHÔNG RÕ 97
41 20H3-4647 DETECH 100 NÂU KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ 97
42 20F6-4592 WORLD 100 NÂU KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ 97
43 20F9-6527 WONDER 110 XANH KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ 107
44 20F8-2923 WORLD 100 NÂU KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ 97
45 20N1-1900 DETECH 110 ĐEN XÁM KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ 107
46 20L1-5793 GENIE 100 NÂU KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ 97
47 20F9-2375 WONDER 110 ĐỎ KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ 108
48 16M5-0335 DAMSAN 110 ĐỎ ĐEN KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ 97
49 20L8-3403 HONLEIVINA 110 XANH KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ 107
50 29L8-5403 DETECH 110 XANH KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ 97
51 20F6-0553 ORIENTAL SD110 XANH KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ 108
52 20C1-207.69 YAMAHA EXCITER ĐỎ BẠC 1S92011767 RLCE1S9206Y011767 134
53 90H7-1419 HONDA WAVE XANH JC43E0026737 RLHJC43029Y022353 97
54 20C1-076.94 HONDA WAVE ĐEN BẠC HC12E5081495 RLHHC1213DY081265 97
55 20H1-309.31 HONDA WAVE XANH HC12E5454169 RLHHC1214DY45396997 97
56 20H5-3784 HONDA WAVE XANH HC09E0107056 RLHHC09073Y106951 97
57 29X3-7341 HONDA WAVE ĐEN RLHHC1215DY HC12E5269539 97
58 20F3-5850 HONDA DREAM NÂU HA05E0043071 RLHHA0600WY043111 97
59 30N2-7013 YAMAHA SIRIUS TRẮNG ĐEN 1S94034331 RLCE1S9408Y034331 97
60 20M34396 HONDA WAVE ĐỎ XÁM 2B52123110 RLCN2B5206Y123110 97
61 29X6-3038 HONDA WAVE ĐỎ HC09E6504659 RLHHC090X6Y504532 97
62 29C1-173.88 HONDA WAVE TRẮNG HC12E7065828 RLHHC1256FY065759 97
63 20L5-6597 SUZUKI AMITY ĐỎ F492100993 RLSCE44B060100993 124
64 20N1-0127 WAZELET 100 XANH KHÔNG RÕ KHÔNG RÕ 97
BTN
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm:  
http://tuyensinh.tnu.edu.vn/
THÔNG TIN - QUẢNG CÁO
THÔNG TIN - QUẢNG CÁO
THÔNG TIN - QUẢNG CÁO
Đại đội 915
BẢO HIỂM XÃ HỘI VỚI CUỘC SỐNG