Ban hành mới, sửa đổi, bổ sung 11 thủ tục hành chính về lao động

Cập nhật: Thứ tư 19/05/2021 - 08:41

Ngày 06/5/2021, Bộ LĐTB&XH ban hành Quyết định 526/QĐ-LĐTBXH công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Theo đó, ban hành 03 thủ tục hành chính mới về lao động gồm:

Thủ tục hành chính cấp trung ương

Gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Thủ tục hành chính cấp tỉnh

Gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Ngoài ra, quyết định này còn sửa đổi bổ sung 08 thủ tục hành chính về lao động khác gồm:

Thủ tục hành chính cấp trung ương

- Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài.

- Cấp giấy phép lao cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

- Cấp lại giấy phép lao cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

- Xác nhận người lao động không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

Thủ tục hành chính cấp tỉnh

- Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài.

- Cấp giấy phép lao cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

- Cấp lại giấy phép lao cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

- Xác nhận người lao động không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

- Đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài

Đ.H
(BS)
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm:  
http://tuyensinh.tnu.edu.vn/
THÔNG TIN - QUẢNG CÁO
THÔNG TIN - QUẢNG CÁO
THÔNG TIN - QUẢNG CÁO
Đại đội 915
BẢO HIỂM XÃ HỘI VỚI CUỘC SỐNG