Thể lệ Giải Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Cập nhật: Thứ ba 09/04/2019 - 16:18

Ban Tổ chức Giải Báo chí toàn quốc "Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí" vừa công bố Thể lệ Giải Báo chí lần thứ hai, năm 2018-2019.

.
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: