Cụm thi đua các sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai nhiệm vụ cuối năm

Cập nhật: Thứ năm 04/08/2022 - 15:58

Ngày 4-8, tại Thái Nguyên, diễn ra Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng những tháng đầu năm Cụm thi đua 7 tỉnh trung du và miền núi phía Bắc về công tác văn hóa, thể thao và du lịch.

Hội nghị do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn đồng chủ trì.

Theo báo cáo tại Hội nghị, những tháng đầu năm 2022, phong trào thi đua và công tác khen thưởng của các sở trong Cụm được quan tâm thực hiện tốt. Các đơn vị trong Cụm thi đua đã bám sát sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các chương trình, kế hoạch công tác, chủ động thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn.

6 tháng đầu năm, các đơn vị trong Cụm đã hướng dẫn các ngành, địa phương triển khai hoạt động tuyên truyền nhân các ngày lễ lớn; kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh xếp hạng 7 di tích cấp tỉnh, hoàn thiện hồ sơ đề nghị xếp hạng 4 di tích cấp quốc gia, 2 hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia; tổ chức gần 1.500 buổi chiếu phim phục vụ đồng bào miền núi, vùng cao; đón tiếp 6 triệu lượt khách du lịch đến thăm quan, nghỉ dưỡng… Các đơn vị trong Cụm cũng thực hiện tốt công tác thẩm định, trình các cấp có thẩm quyền khen thưởng hàng trăm tập thể, cá nhân.

Tại Hội nghị, đại diện các đơn vị trong Cụm thi đua đã thảo luận, thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm như: Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; triển khai hoàn thành tốt các chỉ tiêu công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2022; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thi đua lao động sáng tạo; nâng cao chất lượng phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa…

Cụm thi đua 7 tỉnh trung du và miền núi phía Bắc về công tác văn hóa, thể thao và du lịch gồm sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh: Yên Bái, Phú Thọ, Hòa Bình, Tuyên Quang, Bắc Giang, Thái Nguyên, Bắc Kạn.

Thu Hà
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: