Phú Lương: Trên 20.000 đầu sách các loại phục vụ nhân dân

Cập nhật: Thứ sáu 23/07/2021 - 06:58
 Ảnh: Minh họa.
Ảnh: Minh họa.

Theo báo cáo kết quả rà soát, đánh giá hiệu quả, xác định nhu cầu khai thác, sử dụng tủ sách pháp luật trên địa bàn huyện Phú Lương có 85 tủ sách với khoảng trên 20.000 đầu sách các loại.

Trong đó, có 1 tủ sách tại Phòng Tư pháp huyện; 1 tủ sách tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện; 30 tủ sách tại UBND các xã, thị trấn và 53 tủ sách tại 53 các trường học trên địa bàn. Các tủ sách có trung bình từ 250-300 cuốn sách về các nội dung: Các văn bản quy phạm pháp luật liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân và các hoạt động của cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương; sách hỏi đáp, bình luận, tờ gấp, đề cương tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngoài các tài liệu trên, các tủ sách tại các xã, thị trấn còn có các sách, tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức chính quyền, hành chính, hòa giải ở cơ sở, đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật…

Mỗi năm, các tủ sách trên địa bàn huyện được bổ sung từ 10-15 đầu sách. Huyện cũng thực hiện luân chuyển sách từ huyện đến cơ sở để có nhiều nội dung đáp ứng nhu cầu của độc giả. Bình quân các tủ sách trên địa bàn huyện Phú Lương phục vụ được hơn 3.400 lượt bạn đọc đến tham khảo, mượn sách. Đối tượng chủ yếu là cán bộ, công chức, người nghỉ hưu trên địa bàn, giáo viên và học sinh.

Văn Hùng
(Phú Lương)
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: