Việt Nam rồi sẽ thắng

Cập nhật: Thứ sáu 11/06/2021 - 17:39

Toàn dân ta ý thức
Thực hiện tốt năm K
Chống cô-vít từ xa
Đẩy lùi trên đất Việt.

Cùng sẻ chia kinh nghiệm
Với nhân loại toàn cầu
Ở bất cứ nơi đâu
Cũng chung tay chống dịch.

Chiến công tuy thầm lặng
Nhưng rất đỗi tự hào
Hình ảnh đẹp biết bao
Việt Nam rồi sẽ thắng.

Đào Ngọc Khá
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: