Các nhà trường chủ động, đảm bảo hoàn thành chương trình năm học

Cập nhật: Thứ sáu 07/05/2021 - 15:33

Nhận thức rõ về tình hình phức tạp của dịch COVID-19, các đơn vị trong ngành Giáo dục trên địa bàn tỉnh đang hết sức tích cực khẩn trương trong mọi hoạt động nhằm phòng, chống dịch bệnh đảm bảo an toàn cho các thầy cô giáo, học sinh và cán bộ các nhà trường. Đồng thời, đảm bảo việc dạy học cũng như kiểm tra, đánh giá định kỳ học sinh…

 

Kim Ngân - Mạnh Hùng
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm:  
http://tuyensinh.tnu.edu.vn/
THÔNG TIN - QUẢNG CÁO
THÔNG TIN - QUẢNG CÁO
THÔNG TIN - QUẢNG CÁO
Đại đội 915
Số 112+113/Tháng 2+3 năm 2021-Báo Hằng tháng
BẢO HIỂM XÃ HỘI VỚI CUỘC SỐNG