11/30 cơ sở cách ly tập trung được kết nối camera giám sát

Cập nhật: Thứ hai 17/05/2021 - 10:56
 Là một trong số cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn T.X Phổ Yên, đến nay, khách sạn Green nằm trên địa bàn xã Tân Hương đã được kết nối camera giám sát về hệ thống tập trung của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19.
Là một trong số cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn T.X Phổ Yên, đến nay, khách sạn Green nằm trên địa bàn xã Tân Hương đã được kết nối camera giám sát về hệ thống tập trung của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh về việc triển khai khảo sát, kết nối camera giám sát ở các khu vực cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh, vừa qua, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp khảo sát 30 cơ sở cách ly tập trung. Qua khảo sát và đánh giá hiện trạng đã có 11/30 cơ sở cách ly tập trung với 85 camera đủ điều kiện được kết nối với hệ thống VMS của Bộ Y tế nhằm giám sát hoạt động cách ly trong phòng, chống dịch COVID-19.

Hiện, toàn tỉnh còn 19 cơ sở cách ly tập trung chưa được kết nối camera giám sát, nguyên nhân là do hệ thống camera tại các cơ sở này cần được đầu tư mới, sửa chữa và bổ sung. Sở Thông tin và Truyền thông đã báo cáo với UBND tỉnh nội dung trên, đồng thời đề nghị tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương liên quan yêu cầu các điểm cách ly tập trung sớm có hệ thống camera giám sát, kết nối được về hệ thống tập trung của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19; giao các cơ quan liên quan bố trí nguồn lực, kinh phí để triển khai nhiệm vụ trang bị hệ thống camera bảo đảm chất lượng, hiệu quả và tuân thủ các quy định của pháp luật trong thời điểm thực hiện các biện pháp khẩn cấp phòng, chống dịch bệnh...

Hoàng Cường
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm:  
http://tuyensinh.tnu.edu.vn/
THÔNG TIN - QUẢNG CÁO
THÔNG TIN - QUẢNG CÁO
THÔNG TIN - QUẢNG CÁO
Đại đội 915
BẢO HIỂM XÃ HỘI VỚI CUỘC SỐNG