43 tỷ đồng tu bổ tôn tạo 17 di tích

Cập nhật: Thứ bẩy 08/05/2021 - 13:37
 Đình La Sơn (ở tổ dân phố La Sơn, thị trấn Hương Sơn) được xếp hạng Di tích cấp tỉnh năm 2017. Năm 2020, Đình được tu bổ, tôn tạo với tổng kinh phí gần 1 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa.
Đình La Sơn (ở tổ dân phố La Sơn, thị trấn Hương Sơn) được xếp hạng Di tích cấp tỉnh năm 2017. Năm 2020, Đình được tu bổ, tôn tạo với tổng kinh phí gần 1 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa.

Huyện Phú Bình hiện có 291 di tích, trong đó có 7 di tích được xếp hạng cấp Quốc gia và 47 di tích được xếp hạng cấp tỉnh, còn lại là chưa được xếp hạng. Từ năm 2015 đến nay, trên địa bàn huyện có 17 di tích được tu bổ, tôn tạo với tổng kinh phí 43 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Nhà nước và xã hội hóa.

Được biết trong thời gian qua, UBND huyện Phú Bình đã chỉ đạo các địa phương phối hợp với cơ quan chuyên môn của huyện rà soát, thống kê, lập danh sách các di tích có giá trị (chưa được xếp hạng) để đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận xếp hạng; yêu cầu các xã, thị trấn có điểm di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn thành lập ban quản lý di tích theo quy định.

Cùng với đó, UBND huyện cũng chỉ đạo phòng Văn hóa và Thông tin huyện phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn thường xuyên kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ, phát huy giá trị của các di tích, để kịp thời phát hiện và chấn chỉnh các biểu hiện vi phạm…

Ngọc Ánh
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm:  
http://tuyensinh.tnu.edu.vn/
THÔNG TIN - QUẢNG CÁO
THÔNG TIN - QUẢNG CÁO
THÔNG TIN - QUẢNG CÁO
Đại đội 915
Số 112+113/Tháng 2+3 năm 2021-Báo Hằng tháng
BẢO HIỂM XÃ HỘI VỚI CUỘC SỐNG