Bao Thai Nguyen dien tu

Tin tuc tong hop hang ngay, tin trong tinh Thai Nguyen

Ngày 25-7-2018, UBND tỉnh đã có Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng tránh mưa lớn, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất. Dưới đây là nội dung Chỉ thị này:

Thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 13/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng tránh lũ ống, lũ quét, sạt lở đất; Thông báo số 253/TB-VPCP ngày 18/7/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác phòng chống thiên tai; để tăng cường công tác phòng tránh mưa lớn, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành của tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã tập trung chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phòng, chống thiên tai; trong đó tập trung kiện toàn cơ quan tham mưu các cấp; tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức đến các tầng lớp nhân dân về các biện pháp phòng tránh, ứng phó với mưa lớn, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất..., đặc biệt đối với các khu vực vùng sâu, vùng xa; rà soát, hoàn thiện Kế hoạch phòng chống thiên tai các cấp và Phương án ứng phó với một số loại hình thiên tai thường xảy ra trên địa bàn tỉnh như mưa lớn, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất; thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” trong phòng chống thiên tai; thực hiện lồng ghép phòng chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

2. Sở Nông nghiệp và PTNT

- Khẩn trương tham mưu xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 2576/UBND-CNN ngày 09/7/2018.

- Chủ động phối hợp với các địa phương rà soát, cập nhật, bổ sung phương án ứng phó với các loại hình thiên tai có thể xảy ra trên địa bàn, đặc biệt đối với các khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét, lũ ống, các khu vực bị ngập lụt do mưa lớn.

- Đẩy mạnh bảo vệ và phát triển rừng, đặc biệt là rừng phòng hộ đầu nguồn theo Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư và Nghi quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

- Tham mưu triển khai và bố trí nguồn kinh phí từ Quỹ Phòng chống thiên tai để triển khai các hoạt động, giải pháp cụ thể thực hiện Đề án nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng tới các xóm bản có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất; hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất xảy ra năm 2017 và đầu năm 2018 theo quy định; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/8/2018.

3. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Công an tỉnh, Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh

Phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành trong công tác huấn luyện, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ, sử dụng các phương tiện cứu hộ, cứu nạn cũng như thường trực lực lượng, vật tư, phương tiện để sẵn sàng huy động phối hợp tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ khí được yêu cầu.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức cho đội ngũ giảng viên, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục về phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với các loại hình thiên tai thường xảy ra trên địa bàn.

- Tăng cường thông tin về thiên tai, hướng dẫn các kỹ năng phòng ngừa, ứng phó với mưa lớn, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, phòng chống đuối nước bằng nhiều hình thức đến học sinh, sinh viên.

- Đầu tư xây dựng lại hoặc xây mới các trường học phải đảm bảo kiên cố, an toàn trước thiên tai và kết hợp làm nơi sơ tán, trú tránh cho người dân khi có thiên tai xảy ra.

5. Sở Tài nguyên và Môi trường

Quản lý chặt chẽ hoạt động khai thác khoáng sản, kiểm ừa xử lý nghiêm tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, không để xảy ra sạt lở, sập hầm lò tại khu vực khai thác khoáng sản khi có mưa lũ.

6. Sở Giao thông vận tải

- Tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông trong mùa mưa lũ, chủ động phối hợp các địa phương bố trí lực lượng canh gác, hướng dẫn giao thông qua bến đò, ngầm tràn, các đoạn đường bị ngập sâu, nước chảy siết khí mưa lũ. Bố trí lực lượng vật tư, phương tiện tại các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất để sẵn sàng huy động khí có yêu cầu.

- Cân đối nguồn kinh phí của đơn vị để sửa chữa các công trình giao thông bị hư hỏng; tiến hành xử lý các vị trí taluy đường có nguy cơ xảy ra sạt lở khi có mưa lũ.

7. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan, đơn vị liên quan cân đối nguồn kinh phí từ ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác để triển khai các hoạt động, giải pháp cụ thể thực hiện Đề án nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng tới các thôn bản có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất; kịp thời tham mưu hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra năm 2017 và các tháng đầu năm 2018; tập trung hỗ trợ sửa chữa nhà ở, bố trí chỗ ở an toàn và ổn định đời sống, sản xuất; sửa chữa các công trình giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục bị hư hỏng.

8. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Thái Nguyên, Trung tâm Thông tin tỉnh

Tăng cường thông tin về thiên tai, hướng dẫn các kỹ năng phòng ngừa, ứng phó với mưa lớn, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất bằng nhiều hình thức (hệ thống phát thanh, truyền hình, truyền thanh ở cơ sở, in phát tờ rơi), bằng tiếng phổ thông, tiếng bản địa bảo đảm thông tin đến được người dân tại các thôn, xóm, bản.

9. Ủy ban nhân dẫn các huyện, thành phố, thị xã

- Cân đối nguồn kinh phí của địa phương hỗ trợ khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra năm 2017 và các tháng đầu năm 2018; tập trung hỗ trợ sửa chữa nhà ở, bố trí chỗ ở an toàn và ổn định đời sống, sản xuất; sửa chữa các công trình giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục bị hư hỏng.

- Tổ chức kiểm tra, rà soát, xác định và cắm biển cảnh báo khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất đến từng thôn, xóm, bản hộ dân, công trình công cộng (nhất là trường học, cơ sở y tế), tuyến đường giao thông, khu sản xuất để chủ động di dời đảm bảo an toàn hoặc sẵn sàng phương án sơ tán khi có mưa lớn. Đầu tư xây dựng lại hoặc xây mới các trường học phải đảm bảo kiên cố, an toàn trước thiên tai và kết hợp làm nơi sơ tán, trú tránh cho người dân khi có thiên tai xảy ra.

- Triển khai các biện pháp tiêu thoát nước, giảm tải để giảm nguy cơ sạt trượt đảm bảo an toàn cho công trình và khu vực dân cư trong mùa mua lũ.

- Tổ chức các tổ, đội xung kích phòng chống thiên tai tại từng thôn, xóm, bản với lực lượng dân quân tự vệ làm nòng cốt để chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai ngay từ giờ đầu.

- Kiểm tra, tổ chức xử lý, thanh thải vật cản gây tắc nghẽn dòng chảy, nhất là các suối nhỏ, khe cạn để phòng ngừa nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.

- Ngăn chặn các hoạt động làm tăng nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở đất (đào núi, xẻ taluy dốc đứng để xây dựng nhà ở, công trình, đắp chặn dòng trữ nước trái quy định); Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm nếu để xảy ra thiệt hại do buông lỏng quản lý, triển khai không nghiêm túc và tiếp tục để xảy ra vi phạm.

- Bố trí lực lượng vật tư, phương tiện tại các khu vực cỏ nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất để sẵn sàng huy động khi có yêu cầu.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành của tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã nghiêm túc thực hiện các nội dung trên để đảm bảo công tác phòng tránh mưa lớn, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả./.

TNĐT
Các tin khác:
Tìm kiếm:  
Thông qua công tác TTKS, Đội CSGT Công an huyện Định Hóa – Công an tỉnh Thái Nguyên đã phát hiện và lập biên bản 64 xe mô tô vi phạm Luật giao thông đường bộ. Đến nay, đã quá thời hạn quy định mà chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp...
Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2021 Quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai phục vụ hoạt động phòng ngừa, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại và khắc phục hậu quả...
Video Clip nổi bật Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG Hỏi đáp Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX vào cuộc sống Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng Vì An toàn giao thông Thái Nguyên 2017 Cuộc thi ảnh báo chí “Thái Nguyên trên đường phát triển” Các ca khúc về Thái Nguyên CHUYÊN MỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT Thông tin tuyên dụng Số 114/Tháng 4 năm 2021-Báo Hằng tháng Số đặc biệt: Chào mừng 46 năm chiến thắng 30-4 và Quốc tế lao động 1-5 SỐ BÁO XUÂN TÂN SỬU (Tết Âm lịch 2021) Số Báo Tết Dương lịch 2021

Xã Phúc Thuận nằm ở phía Tây của huyện Phổ Yên, đây là vùng trồng cây ăn quả tập trung với diện tích lên đến hơn 600ha. Chỉ tính riêng xóm Khe Đù của xã đã có trên 200ha cây ăn quả, trong đó hơn 100ha là nhãn muộn, còn lại là chuối, bưởi và thanh long. Năng suất nhãn bình quân tại Khe Đù đạt...

Ảnh : Thế Hà

LIÊN KẾT WEBSITE