Chủ động các giải pháp giải quyết việc làm

Cập nhật: Thứ năm 17/01/2019 - 10:08
 Đông đảo người lao động tham gia tìm kiếm thông tin và cơ hội việc làm tại Ngày hội việc làm huyện Đồng Hỷ 2018.
Đông đảo người lao động tham gia tìm kiếm thông tin và cơ hội việc làm tại Ngày hội việc làm huyện Đồng Hỷ 2018.

Năm 2018, số lao động được giải quyết việc làm mới của huyện Đồng Hỷ là 2.254 người, vượt 84% kế hoạch. Để có được kết quả này, ngay từ đầu năm, các cấp, ngành của huyện đã chủ động đề xuất, thực hiện các giải pháp nhằm mở rộng thị trường lao động, giới thiệu việc làm, đào tạo nghề…

Bà Lê Thị Thu Hà, Trưởng Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Đồng Hỷ thông tin: Ngay từ cuối năm trước chúng tôi đã thực hiện điều tra cung – cầu lao động trên địa bàn. Theo đó, huyện  đã tiến hành rà soát, nắm tình hình lực lượng lao động, đặc biệt là số lao động trong độ tuổi thanh niên và tìm hiểu nguyện vọng làm việc, học nghề cũng như khả năng của người lao động, đồng thời nắm bắt nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn. Từ chỗ xác định được nhu cầu của người lao động và doanh nghiệp, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội đã tham mưu cho UBND huyện thực hiện đồng bộ các giải pháp như: tư vấn, hỗ trợ học nghề, giới thiệu việc làm và tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động, doanh nghiệp tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi để mở rộng sản xuất, tạo thêm nhiều việc làm mới cho người lao động…

Để thực hiện hiệu quả công tác giải quyết việc làm cho người lao động, huyện Đồng Hỷ đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân dân về các chủ trương, chế độ chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm. Bên cạnh đó, người lao động cũng được cung cấp đẩy đủ thông tin về quyền lợi và nghĩa vụ trong việc học nghề, tự tạo việc làm. Để giúp người lao động tìm kiếm việc làm ổn định, huyện Đồng Hỷ đã mở rộng liên kết với các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, tìm hiểu các doanh nghiệp uy tín, có nhu cầu tuyển dụng lao động. Trong năm, các đơn vị trong huyện đã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm (Sở Lao động – Thương binh và Xã hội), Trung tâm Dạy nghề các khu công nghiệp tỉnh mở 9 phiên giao dịch việc làm lưu động tại các xã: Nam Hòa, Văn Hán, Tân Lợi, Hợp Tiến… nhằm tuyên truyền chế độ, chính sách về lao động, việc làm, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp...

Đây cũng là năm đầu tiên Đồng Hỷ tổ chức Ngày hội việc làm ở quy mô toàn huyện. Ngày hội đã thu hút gần 1.500 người tham gia nhằm tiếp nhận thông tin thị trường lao động, tư vấn giới thiệu việc làm, nghề học. Kết quả, đã có khoảng 400 lao động được doanh nghiệp tuyển dụng, 76 người đăng ký xuất khẩu và du học, 81 người đăng ký tuyển sinh học nghề.

Cùng với quan tâm giải quyết việc làm, huyện Đồng Hỷ cũng đẩy mạnh công tác dạy nghề cho lao động nông thôn. Trong năm, đã hoàn thành 15 lớp dạy các nghề: chế biến chè xanh, chè đen; trồng cây có múi; sửa chữa cơ điện nông nghiệp; trồng rau an toàn; nấu ăn… với 437 học viên tham gia. Qua các lớp dạy nghề, nhiều người lao động có tay nghề đã tìm được việc làm phù hợp hoặc áp dụng kiến thức khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tăng hiệu quả kinh tế.

Cùng với công tác đào tạo nghề, huyện tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi hỗ trợ người lao động tạo việc làm, đầu tư sản xuất. Năm 2018, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách - Xã hội huyện Đồng Hỷ đã cho trên 100 hộ vay vốn giải quyết việc làm gần 4 tỷ đồng. Qua đó, giải quyết việc làm trên 130 lao động. Với những giải pháp hiệu quả, năm 2018, huyện Đồng Hỷ số lao động được giải quyết việc làm mới 2.254 người. Trong đó, số lao động được giải quyết việc làm tăng thêm 1.840 (vượt 84% kế hoạch).

Với mục tiêu giải quyết việc làm mới cho 1.000 lao động, trong năm 2019, huyện Đồng Hỷ tiếp tục xây dựng các mô hình đào tạo nghề theo nhu cầu của thị trường lao động, gắn với giải quyết việc làm. Đa dạng hóa các loại hình đào tạo nghề, phù hợp với đặc điểm, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng thời, kết nối, tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động ở các khu công nghiệp, các cụm công nghiệp, doanh nghiệp trên địa bàn.

Mai An
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: