Hỗ trợ 477 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn vay vốn tạo việc làm

Cập nhật: Thứ năm 30/06/2016 - 09:03

Được sự đồng ý của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và UBND tỉnh, đầu năm 2016, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã thành lập Quỹ trợ vốn cho công nhân lao động nghèo tự tạo việc làm.

Đối tượng được vay vốn là công nhân viên chức lao động nghèo, có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn tỉnh có nhu cầu vay vốn để tự tạo việc làm phát triển kinh tế gia đình, cải thiện điều kiện chỗ ở, phương tiện sinh hoạt. Mức vay sản xuất kinh doanh: từ 10 đến 20 triệu đồng; cải thiện phương tiện sinh hoạt từ 5 đến 10 triệu đồng; cải thiện nhà ở từ 10 đến 30 triệu đồng. Với tổng số tiền của Quỹ là 10 tỷ đồng được giải ngân 12 đợt tại 10 điểm LĐLĐ các huyện, Công đoàn ngành cho 340 người lao động được vay. Ngoài ra, từ Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm do Tổng LĐLĐ Việt Nam phân bổ 2,032 tỷ đồng, LĐLĐ tỉnh đã giải ngân 14 dự án với 137 hộ vay, giải quyết việc làm cho 146 lao động.

 

Thông qua chương trình vay vốn Tổ chức Công đoàn đã góp phần hiệu quả vào việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân lao động, thực hiện tốt Nghị quyết số 20 của Chính phủ về xây dựng giai cấp Công nhân Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

 

Thúy Hằng
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: