Hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Cập nhật: Thứ hai 02/08/2021 - 17:50
  70% trong số 133 giáo viên, người lao động của Công ty TNHH Giáo dục mầm non Hoa Trạng Nguyên (T.P Thái Nguyên) phải ngừng và giãn việc do dịch COVID-19. Hiện nay, các giáo viên trong diện này đã bắt đầu được nhận hỗ trợ. Ảnh chụp trước ngày 27/4/2021.
70% trong số 133 giáo viên, người lao động của Công ty TNHH Giáo dục mầm non Hoa Trạng Nguyên (T.P Thái Nguyên) phải ngừng và giãn việc do dịch COVID-19. Hiện nay, các giáo viên trong diện này đã bắt đầu được nhận hỗ trợ. Ảnh chụp trước ngày 27/4/2021.

Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Tính đến ngày 2-8, T.P Thái Nguyên đã thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt danh sách và hỗ trợ kinh phí đối với người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương cho 31 trường hợp; 16 người lao động đang nuôi con chưa đủ 6 tuổi. Tổng kinh phí hỗ trợ là trên 131 triệu đồng.

Cùng với đó, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã giải ngân hỗ trợ người sử dụng lao động vay để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất đối với 260 lao động trên địa bàn thành phố, với tổng số tiền trên 1.019.000.000 đồng.

Bảo hiểm xã hội tỉnh cũng đã giảm mức đóng quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với 1.591 doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể với 49.638 lao động trên địa bàn thành phố.

Bình Yên
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: