Hơn 6.500 lượt người được tư vấn, giới thiệu việc làm

Cập nhật: Thứ hai 28/06/2021 - 08:41
 Người lao động được cán bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tư vấn, giới thiệu việc làm và học nghề tại Ngày hội việc làm diễn ra vào ngày 22-4.
Người lao động được cán bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tư vấn, giới thiệu việc làm và học nghề tại Ngày hội việc làm diễn ra vào ngày 22-4.

6 tháng đầu năm, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh đã tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm và học nghề cho hơn 6.500 lượt lao động, đạt 43% kế hoạch (KH) năm. Theo đó, hơn 500 lao động được giới thiệu việc làm, đạt 45,5% KH; 103 lao động được giải quyết chế độ hỗ trợ học nghề, đạt 70% KH.

Để đạt được kết quả này, Trung tâm vừa thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch COVID-19 vừa tích cực nghiên cứu, khảo sát, nắm bắt thông tin thị trường lao động. Trung tâm đã tổ chức 13 phiên giao dịch việc làm, trong đó 2 ngày hội việc làm cấp tỉnh, 5 phiên giao dịch việc làm lưu động cấp xã; 2 phiên giao dịch việc làm có kết nối trực tuyến và 4 phiên giao dịch việc làm định kỳ, đạt 26% KH. Bình quân mỗi phiên giao dịch thu hút hơn 50 đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp đăng ký trực tiếp phỏng vấn và ủy thác, với tổng nhu cầu cần tuyển dụng hơn 12.000 vị trí việc làm và ngành nghề học/phiên.

Qua các phiên giao dịch việc làm, Trung tâm cung cấp thông tin tuyển sinh, liên kết tuyển sinh và đào tạo nghề cho hơn 2.000 người. 400 lao động được Trung tâm xét tuyển, cung ứng cho các doanh nghiệp, đạt 36% KH. Đặc biệt đã có hơn 1.000 lao động được các đơn vị, doanh nghiệp tuyển dụng qua sàn giao dịch việc làm.

Phạm Ngọc Chuẩn
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: