Kết nối mạng lưới nghiên cứu, xây dựng chính sách về khởi nghiệp sáng tạo

Cập nhật: Thứ bẩy 10/07/2021 - 16:27
 Các đại biểu tỉnh Thái Nguyên tham dự Hội thảo.
Các đại biểu tỉnh Thái Nguyên tham dự Hội thảo.

Ngày 10-7, Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo Quốc gia phối hợp với Đại học Kinh tế Quốc dân, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia “Kết nối mạng lưới nghiên cứu, xây dựng chính sách về khởi nghiệp, sáng tạo” bằng hình thức trực tuyến.

Tham dự Hội thảo có gần 300 chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ quản lý, giảng viên đến từ các trường đại học; các viện nghiên cứu; các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể liên quan ở trung ương và địa phương. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên có đại diện lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ; Đại học Thái Nguyên; Hội Liên hiệp Phụ nữ; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã cùng nhau trao đổi, chia sẻ, cung cấp những thông tin về các nội dung: Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam; cơ chế, chính sách thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; phát triển mạng lưới nghiên cứu về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo… Hội thảo với sự kỳ vọng hình thành, kết nối mạng lưới các nhà khoa học, chuyên gia nghiên cứu về khởi nghiệp sáng tạo tại các bộ, ngành, địa phương, các trường đại học, viện nghiên cứu, làm nền tảng cho việc phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Quốc gia.

Được biết, thực hiện Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia đến năm 2025”, tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 30/6/2017 về Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thái Nguyên đến năm 2025. Nhằm triển khai, cụ thể hóa các mục tiêu, nội dung của Đề án phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn của tỉnh, ngày 11/12/2019, HĐND cũng đã thông qua Nghị quyết ban hành Quy định về nội dung và mức chi thực hiện hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và tổ chức các hội thi, cuộc thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thái Nguyên.

Sông Hương
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: