Nhân ngày Dân số Việt Nam (26-12)
Nâng cao chất lượng dân số để phát triển bền vững

Cập nhật: Thứ sáu 25/12/2020 - 08:16
 Cán bộ Dân số Trạm Y tế xã Bình Long (Võ Nhai) hướng dẫn về các biện pháp tránh thai hiện đại cho người dân
Cán bộ Dân số Trạm Y tế xã Bình Long (Võ Nhai) hướng dẫn về các biện pháp tránh thai hiện đại cho người dân

Ngày 26/12/1961, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã ban hành Quyết định số 216/CP về hướng dẫn sinh đẻ có kế hoạch và chăm sóc sức khoẻ bà mẹ, trẻ em. Ngày 19/5/1997, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định lấy ngày 26-12 hằng năm là Ngày Dân số Việt Nam nhằm tập trung toàn xã hội cho công tác này, điều chỉnh sự phát triển dân số cho phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, trước mắt và lâu dài.

Hưởng ứng Ngày dân số Việt Nam, những năm qua, Thái Nguyên luôn có nhiều hoạt động thiết thực trong công tuyên truyền, hướng về cơ sở, từ đó đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong việc thực hiện các chính sách về dân số, kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ). Năm 2020, Thái Nguyên đã tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động, truyền thông giáo dục chuyển đổi hành vi về dân số và phát triển nhằm tăng cường sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác dân số trong tình hình mới; tạo sự thống nhất về nhận thức của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, sự đồng thuận trong toàn xã hội về chuyển trọng tâm chính sách từ KHHGĐ sang giải quyết toàn diện các vấn đề quy mô, cơ cấu, chất lượng dân số và phân bố dân cư trong mối tương quan với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng; đẩy mạnh công tác huy động cộng đồng và truyền thông chuyển đổi hành vi về dân số và phát triển trong tình hình mới, nhằm chuyển đổi nhận thức, thái độ và hành vi của các nhóm đối tượng, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch.

Đặc biệt, cuối tháng 11, Chi cục  Dân số - KHHGĐ đã tham mưu cho Sở Y tế (cơ quan thường trực Ban chỉ đạo công tác dân số tỉnh) ban hành Kế hoạch về Hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia về Dân số và Kỷ niệm Ngày Dân số Việt Nam. Theo đó, đề nghị các cấp, các ngành, tổ chức, đoàn thể và cộng đồng dân cư trong tỉnh tích cực, chủ động tham gia hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số và kỷ niệm Ngày Dân số Việt Nam (26-12) với những nội dung, chủ đề, thông điệp truyền thông, khẩu hiệu hành động thống nhất, đồng bộ. Lồng ghép hiệu quả với các hoạt động truyền thông thường xuyên tại mỗi cấp một cách hiệu quả và phù hợp với đặc thù của từng địa phương, đơn vị.

Với chủ đề "Nâng cao chất lượng Dân số để phát triển bền vững đất nước", Tháng hành động Quốc gia về Dân số và kỷ niệm Ngày Dân số Việt Nam năm nay, tỉnh Thái Nguyên tập trung vào tuyên truyền những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân số trong tình hình mới; thành công của chương trình Dân số, KHHGĐ của tỉnh, của địa phương trong thời gian qua; khó khăn và thách thức của công tác dân số trong thời gian tới khi chuyển trọng tâm từ KHHGĐ sang dân số và phát triển. Cùng với đó là tuyên truyền những định hướng công tác dân số và phát triển trong thời gian tới như Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác Dân số trong tình hình mới; Kế hoạch số 74-KH/TU ngày 26/12/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; Quyết định số 1542/QĐ-UBND ngày 05/6/2018 của UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch số 74-KH/TU ngày 26/12/2017 của Tỉnh ủy Thái Nguyên thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (Khóa XII) về công tác dân số trong tình hình mới; Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030; Chương trình Truyền thông Dân số đến năm 2030; Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030...

Để thực hiện hiệu quả các hoạt động, thời gian qua, Sở Y tế đã chủ trì chỉ đạo, hướng dẫn và giám sát việc triển khai thực hiện Kế hoạch của các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và các huyện, thành phố trong việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số và kỷ niệm Ngày Dân số Việt Nam. Cùng với đó, Ban Chỉ đạo công tác Dân số - KHHGĐ các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn cũng đã xây dựng kế hoạch, lựa chọn hình thức phù hợp, lồng ghép với các chương trình, hoạt động khác trong quá trình tổ chức thực hiện Tháng hành động tại địa phương.

Trong đó, tỉnh đã chú trọng đến các nội dung về nâng cao chất lượng dân số. Cụ thể là lợi ích, ý nghĩa, các dịch vụ tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn và kết quả thực hiện chương trình này; lợi ích, ý nghĩa, kết quả của việc tầm soát trước sinh và tầm soát sơ sinh; tăng cường các hoạt động truyền thông về nội dung chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, hướng dẫn người cao tuổi tự chăm sóc sức khỏe; phát triển mạng lưới tình nguyện viên, tham gia chăm sóc sức khỏe người cao tuổi… Qua đó, nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng dân số để phát triển bền vững.

Hồ Thị Thanh Thủy
( Chi cục Trưởng )Chi cục Dân số, KHHGĐ
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: