Quay lại

Phát triển các sản phẩm OCOP

Phát triển các sản phẩm OCOP

Thời gian qua, tham gia Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP), nhiều mặt hàng nông sản có lợi thế của tỉnh đã được cải thiện, nâng cao về chất lượng cũng như mẫu mã, bao bì sản phẩm, góp phần tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người dân, doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX). Song hành cùng với bà con, ngành Nông nghiệp đã tập trung tổ chức phát triển các sản phẩm OCOP; đồng thời, đẩy mạnh việc hỗ trợ quảng bá, giới thiệu các mặt hàng tiêu biểu.


TNĐT

Cập nhật: Thứ tư 16/06/2021 - 10:22