Tập huấn quy trình điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo

Cập nhật: Thứ tư 22/09/2021 - 17:10
 Tập huấn quy trình điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo
Tập huấn quy trình điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo

Ngày 22-9, UBND huyện Đồng Hỷ phối hợp với Sở Lao động – TBXH tổ chức Hội nghị tập huấn điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 cho gần 370 đại biểu là thành viên ban chỉ đạo rà soát cấp huyện, cấp xã và các điều tra viên (ảnh).

Các đại biểu được truyền đạt những nội dung chủ yếu về quy định chuẩn nghèo đa chiều theo Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ,  giai đoạn 2021-2025; quy trình rà soát hộ nghèo theo Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025; phương pháp, bộ công cụ rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo và biểu mẫu báo cáo theo Thông tư số 07 ngày 18/7/2021 của Bộ Lao động – TBXH. 

Hội nghị đã thảo luận những điểm mới về mức tính thu nhập hộ nghèo, tiêu chí chuẩn nghèo đa chiều đã được đại diện Sở Lao động - TBXH trực tiếp giải đáp.

Thông qua điều tra, rà soát giúp cho việc đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo năm 2021 trên địa bàn huyện được phản ánh đúng thực tế tình hình hộ nghèo, hộ cận nghèo tại địa phương. Từ đó, các cấp ngành sẽ có giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện tốt chương trình giảm nghèo và các chính sách an sinh xã hội; góp phần cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện mục tiêu giảm nghèo năm 2022 và các năm tiếp theo…

Theo kế hoạch, UBND cấp xã tổng hợp, báo cáo UBND huyện kết quả rà soát trước ngày 25-11.

Minh Phương
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: