Toàn tỉnh có gần 36.800 hộ nghèo, cận nghèo

Cập nhật: Thứ sáu 01/07/2022 - 17:12
 Chăn nuôi bò vỗ béo, một hướng mở trong công tác giảm nghèo ở nông thôn miền núi (ảnh chụp tại xã Khe Mo, Đồng Hỷ).
Chăn nuôi bò vỗ béo, một hướng mở trong công tác giảm nghèo ở nông thôn miền núi (ảnh chụp tại xã Khe Mo, Đồng Hỷ).

Tính đến tháng 6, các cơ quan chức năng đã triển khai, thực hiện hoàn thành việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 và hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh mới năm 2022 theo chuẩn nghèo giai đoạn 2022-2025 trên toàn tỉnh. Kết quả, Thái Nguyên hiện có 36.798 hộ nghèo và hộ cận nghèo, trong đó 20.595 hộ nghèo, chiếm 6,14%; 16.203 hộ cận nghèo, chiếm 4,83%.

Để giảm nghèo bền vững, tỉnh đã xây dựng phương án phân bổ kế hoạch vốn đến các địa phương trong những năm trước mắt.

Cụ thể, vốn phân bổ năm 2022 là hơn 32,4 tỷ đồng, trong đó hơn 28,1 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương; hơn 4,2 tỷ đồng vốn ngân sách địa phương đối ứng. Phân bổ vốn năm 2023 là hơn 87,2 tỷ đồng, trong đó gần 76 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương; gần 11.4 tỷ đồng vốn ngân sách địa phương đối ứng.

Tổng vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ và vốn ngân sách địa phương đối ứng thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 là hơn 13,8 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ hơn 12 tỷ đồng; ngân sách địa phương đối ứng hơn 1,8 tỷ đồng.

Phạm Ngọc Chuẩn
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: