Trên 50 tỷ đồng ủng hộ, đăng ký ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19

Cập nhật: Thứ năm 24/06/2021 - 16:46

Hưởng ứng Lời kêu gọi “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng chống dịch COVID-19” và đợt cao điểm ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 của Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, thời gian qua, số tiền, hàng hóa các tập thể, cá nhân trong và ngoài tỉnh ủng hộ, đăng ký ủng hộ thông qua Ủy ban MTTQ tỉnh, các tổ chức thành viên (từ ngày 1/5/2021 đến hết ngày 22/6/2021) là: 50.909.250.000 đồng (bao gồm tiền, hàng hóa), cụ thể:

Cấp tỉnh: Số tiền, hàng hóa đã ủng hộ, đăng ký ủng hộ là: 45.278.448.000 đồng (gồm tiền 42.424.148.000 đồng; hàng hóa 2.854.300.000 đồng). Trong đó, số tiền các tập thể, cá nhân đã ủng hộ vào Quỹ Cứu trợ tỉnh là: 25.969.448.000 đồng; số tiền, hàng hóa các tập thể, cá nhân đã hỗ trợ trực tiếp là: 10.993.000.000 đồng; Số tiền đăng ký chưa chuyển vào Quỹ Cứu trợ tỉnh là: 8.316.000.000 đồng.

Cấp huyện: Số tiền, hàng hóa đã ủng hộ, đăng ký ủng hộ là: 5.630.802.000 đồng (gồm: Tiền 3.741.883.000 đồng; hàng hóa: 1.888.919.000 đồng).

Chi hỗ trợ từ Quỹ Cứu trợ tỉnh (nguồn ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19): 1.890.000.000, đồng. Trong đó, hỗ trợ Sở Y tế: 1.100.000.000 đồng; hỗ trợ huyện Phú Bình: 500.000.000 đồng; hỗ trợ tỉnh Cao Bằng: 200.000.000 đồng; hỗ trợ sinh viên Lào: 50.000.000 đồng; hỗ trợ các y, bác sĩ Bệnh viện A; Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên: 40.000.000 đồng.

Dưới đây là danh sách các tập thể, cá nhân ủng hộ, đăng ký ủng hộ:

 

TNĐT
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: