Đảng bộ Công an tỉnh: Giữ vững an ninh, trật tự

Cập nhật: Thứ bẩy 17/10/2020 - 09:53
 Các lực lượng của Công an tỉnh thường xuyên rèn luyện điều lệ, võ thuật.
Các lực lượng của Công an tỉnh thường xuyên rèn luyện điều lệ, võ thuật.

Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Công an tỉnh đặt ra mục tiêu: Bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, góp phần tạo môi trường ổn định, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, xây dựng lực lượng Công an chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại...

Để đạt được những mục tiêu trên, Đảng bộ Công an tỉnh đề ra các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm sau: Thực hiện tốt công tác tham mưu với cấp có thẩm quyền về chủ trương, giải pháp, phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự; Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và cấp ủy, chính quyền địa phương huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. 

Đảng bộ đã triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh chính trị chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh đối nội, an ninh đối ngoại, an ninh mạng; bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng, các mục tiêu, công trình trọng điểm. Chủ động phòng ngừa, tập trung tấn công, trấn áp các loại tội phạm, triệt phá các tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội; nâng cao chất lượng công tác điều tra giải quyết tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố, bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Tăng cường quản lý cư trú, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự

Đảng bộ Công an tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc đổi mới các biện pháp vận động quần chúng tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản, các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ, kỹ thuật hình sự, hồ sơ nghiệp vụ; ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng Chính phủ điện tử trong lực lượng Công an nhân dân. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh toàn diện, coi đây là nhiệm vụ then chốt của lực lượng Công an nhân dân. 

Một giải pháp quan trọng nữa là Đảng bộ Công an tỉnh sẽ lãnh đạo thực hiệu quả công tác hậu cần, kỹ thuật, khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính, vật tư, phương tiện, cơ sở vật chấtđảm bảo phục vụ kịp thời các yêu cầu công tác, chiến đấu.

V.H
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: