Góp ý kiến vào Dự thảo Quy định thi hành Điều lệ Đảng

Cập nhật: Thứ sáu 14/05/2021 - 13:35

Ngày 14-5, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ Hội nghị giao ban trực tuyến góp ý Dự thảo về Quy định thi hành Điều lệ Đảng (thay thế Quy định số 29-QĐ/TW). Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì tại điểm cầu Thái Nguyên. Cùng dự có đồng chí Dương Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy (ảnh).

Ngày 25/7/2016, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII đã ban hành Quy định số 29-QĐ/TW về thi hành Điều lệ Đảng; sau đó, Ban Bí thư Trung ương cũng đã ban hành hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng. Sau 5 năm thực hiện, các quy định nêu trên đã cung cấp cho cấp uỷ, cán bộ, đảng viên cơ sở lý luận và thực tiễn đúng đắn, nhất là những nguyên tắc cơ bản, tạo bước chuyển biến rõ nét trong việc thi hành Điều lệ Đảng; giữ vững kỷ luật, kỷ cương, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức Đảng và đảng viên. Tuy nhiên, từ thực tiễn cũng phát sinh nhiều vấn đề mới cùng một số vướng mắc, bất cập gây lúng túng cho cấp uỷ Đảng trong quá trình tổ chức hoạt động, quản lý đảng viên. Do vậy, cần thiết phải bổ sung, sửa đổi quy định và hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng cho phù hợp.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nêu nhiều vấn đề vướng mắc cùng đề xuất để góp phần hoàn thiện quy định và các hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng. Các ý kiến tập trung vào công tác tổ chức, quản lý đối với tổ chức đảng và đảng viên; bổ sung thời gian đại hội của chi bộ trực thuộc là 5 năm/lần; về tiêu chuẩn, điều kiện kết nạp đảng viên; làm rõ quy trình chuyển sinh hoạt đảng; các hình thức khen thưởng, tôn vinh đối với tổ chức đảng và đảng viên… Đồng thời cũng phân tích các nội dung chưa khả thi hoặc không phù hợp thực tiễn, không thống nhất, một số nội dung chưa có trong Điều lệ Đảng, nhưng thực tiễn công tác xây dựng Đảng hiện nay cần phải quy định.

Phát biểu tại điểm cầu Thái Nguyên, đồng chí Phạm Hoàng Sơn cơ bản nhất trí với Dự thảo về Quy định thi hành Điều lệ Đảng; đóng góp ý kiến về bố cục, nội dung và một số thuật ngữ; đề nghị xem xét quy định về việc đảng viên ra khỏi Đảng, sự cần thiết sinh hoạt trực tuyến tại các chi bộ đặc thù và quyền thông tin của đảng viên…

Những ý kiến đóng góp tại Hội nghị sẽ được Ban Tổ chức Trung ương tiếp thu, tổng hợp để trình Ban Bí thư, Bộ Chính trị xem xét.

Hồng Tâm
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm:  
http://tuyensinh.tnu.edu.vn/
THÔNG TIN - QUẢNG CÁO
THÔNG TIN - QUẢNG CÁO
THÔNG TIN - QUẢNG CÁO
Đại đội 915
BẢO HIỂM XÃ HỘI VỚI CUỘC SỐNG