Kiểm tra thực hiện tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận

Cập nhật: Thứ hai 21/10/2019 - 17:24

Ngày 21-10, Đoàn làm việc của Tỉnh ủy do đồng chí Lê Văn Tuấn, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên việc thực hiện Hướng dẫn số 02-HD/TW ngày 08/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về “Tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận”.

Căn cứ định hướng 4 lĩnh vực cần tổng kết, Đảng bộ đã lựa chọn nội dung để tiến hành tổng kết, nghiên cứu là “Phát triển Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đạt cơ bản các tiêu chuẩn bệnh viện hạng đặc biệt trong giai đoạn 2016-2020”, đồng thời ban hành kế hoạch để triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ. Theo đó, các chi bộ và đoàn thể chính trị - xã hội đã lựa chọn, đề xuất với Ban Thường vụ Đảng ủy Bệnh viện những vấn đề tổng kết nghiên cứu của đơn vị mình, trong đó tập trung vào những mô hình mới, cách làm hay, giải pháp khắc phục những khó khăn, vướng mắc...

Tại buổi làm việc, đại diện Đoàn kiểm tra và cán bộ, lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã trao đổi, làm rõ một số nội dung trong quá trình triển khai Hướng dẫn 02, cụ thể là: Việc ban hành các văn bản liên quan, căn cứ lựa chọn vấn đề tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận của đơn vị; định hướng thực hiện tổng kết trong thời gian tới...

Kết luận tại buổi kiểm tra, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ghi nhận, biểu dương tinh thần chủ động, tích cực thực hiện Hướng dẫn số 02 của Bệnh viện, đồng thời gợi mở 1 số nội dung, vấn đề bệnh viện cần quan tâm trong quá trình tổng kết thực tiễn. Đối với các ý kiến tại buổi kiểm tra, Đoàn sẽ tổng hợp, báo cáo với Ban Chỉ đạo Tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận tỉnh nghiên cứu, xem xét.

Hải Hằng
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: