Quán triệt, triển khai các văn bản mới về công tác xây dựng Đảng

Cập nhật: Thứ năm 14/10/2021 - 11:41
 Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu trung tâm huyện.
Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu trung tâm huyện.

Ngày 14-10, Huyện ủy Phú Lương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến để quán triệt, triển khai các văn bản mới của Trung ương, của tỉnh, huyện về công tác xây dựng Đảng. Hội nghị kết nối trực tuyến với 15 điểm cầu các xã, thị trấn.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được lãnh đạo UBND huyện, các ban xây dựng Đảng Huyện ủy quán triệt 13 văn mới về công tác xây dựng Đảng của Trung ương, của tỉnh, huyện liên quan đến công tác tổ chức, kiểm tra, dân tộc, giám sát, phản biện xã hội và lĩnh vực đảm bảo an ninh trật tự như: Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng; Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 6/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ…

Ngay sau Hội nghị này, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Lương yêu cầu các chi, đảng bộ tiếp tục nghiên cứu, học tập, tiếp thu nghiêm túc các văn bản mới của các cấp; khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nhằm cụ thể hóa các chỉ thị, quy định, kết luận, hướng dẫn, kế hoạch, đề án của cấp trên sát với tình hình thực tế của từng địa phương, đơn vị để tổ chức triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Duy Phương
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: