Tăng cường phát triển Đảng trong sinh viên

Cập nhật: Thứ tư 07/10/2020 - 08:20
 Trường Đại học Khoa học tạo môi trường rèn luyện để sinh viên phấn đấu vào Đảng.
Trường Đại học Khoa học tạo môi trường rèn luyện để sinh viên phấn đấu vào Đảng.

Đảng bộ Đại học Thái Nguyên (ĐHTN) hiện có 11 đảng bộ cơ sở, 1 đảng bộ bộ phận với 179 chi bộ trực thuộc và trên 3.000 đảng viên. Thời gian qua, Đảng bộ ĐHTN xác định công tác phát triển Đảng viên trong sinh viên là nhiệm vụ quan trọng, hình thành lớp đảng viên trẻ chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Đồng chí Nguyễn Hữu Toàn, Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể Đại học Thái Nguyên cho biết: Những năm gần đây, ĐHTN chú trọng và đẩy mạnh công tác phát triển Đảng viên trong sinh viên bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực. Ngay từ đầu mỗi khóa học, Đảng ủy ĐHTN đều có nghị quyết chuyên đề, yêu cầu các tổ chức cơ sở đảng gắn việc thực hiện công tác phát triển Đảng viên với nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Đảng ủy xem đây là tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên hàng năm. Nghị quyết, kế hoạch về phát triển Đảng trong sinh viên phải xác định rõ chỉ tiêu, biện pháp, phân công cụ thể đảng viên giúp đỡ các quần chúng ưu tú được lựa chọn xem xét kết nạp vào Đảng. Việc lựa chọn, giới thiệu quần chúng ưu tú xem xét kết nạp vào Đảng tại ĐHTN được thực hiện nghiêm túc, dân chủ, công khai theo đúng Hướng dẫn số 02-HD/BTC của Ban Tổ chức ĐHTN. 

Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên (Đảng bộ ĐHTN) Là một trong những tổ chức đảng thực hiện tốt công tác phát triển Đảng viên trong sinh viên, PGS.TS Hà Trần Phương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Sư phạm cho biết: Căn cứ vào chỉ tiêu của Đảng ủy ĐHTN, Đảng bộ đã xây dựng kế hoạch phát triển Đảng viên ngay từ đầu mỗi năm học. Những tiêu chuẩn xem xét kết nạp Đảng của ĐHTN được chúng tôi triển khai đến toàn thể sinh viên để các em nắm rõ và có ý thức tự rèn luyện, phấn đấu. Trong đó nhấn mạnh, sinh viên hệ đại học chính quy phải có ít nhất ba kỳ học liên tục có kết quả học tập đạt loại khá trở lên; có ít nhất 4 kỳ học liên tục xếp loại rèn luyện đạt loại tốt trở lên; có tối thiểu 2 năm liên tục là đoàn viên ưu tú; gương mẫu đi đầu trong phong trào học tập, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ... Hằng năm, dựa trên kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên, phân tích chất lượng quần chúng, đề xuất của Đoàn Thanh niên, Công đoàn… các chi bộ xây dựng danh sách nguồn kết nạp đảng viên gửi Đảng ủy trường xem xét, quyết định. Tiếp đó, chúng tôi giao nhiệm vụ cho các quần chúng ưu tú này để thử thách và phân công đảng viên chính thức giúp đỡ. Đảng viên được phân công có trách nhiệm báo cáo kết quả theo dõi quần chúng ưu tú với chi bộ theo định kỳ hoặc có yêu cầu. Định kỳ hàng tháng, Đảng ủy xem xét, ra nghị quyết lựa chọn quần chúng ưu tú vào danh sách cảm tình Đảng, đưa những người không đủ tiêu chuẩn ra khỏi danh sách này; cử quần chúng ưu tú đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khi ĐHTN mở lớp và xem xét kết nạp vào thời gian phù hợp.

Còn tại Đảng bộ Trường Đại học Y-Dược, do đặc thù sinh viên học tập tại đây có thời gian học tập kéo dài hơn so với sinh viên các trường đại học khác (khoảng 6 năm đối với đào tạo bác sĩ, 5 năm đối với dược sĩ) nên trên cơ sở những tiêu chuẩn do ĐHTN quy định, Đảng bộ còn có 1 số tiêu chuẩn riêng đối với sinh viên tại đây như: về kết quả học tập, phải có ít nhất 4 học kỳ liên tục đạt loại khá trở lên; về rèn luyện, cũng có ít nhất 4 học kỳ liên tục xếp loại rèn luyện đạt loại tốt trở lên...

Mới được kết nạp vào Đảng ngày 11-7 vừa qua, đảng viên trẻ Hoàng Thị Hà Phương, sinh viên năm thứ 5 ngành Bác sĩ Đa khoa cho biết: Từ khi vào học tại Trường, em đã tích cực học tập, rèn luyện, tham gia tích cực các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng do Đoàn Thanh niên tổ chức, qua đó đáp ứng được đầy đủ các tiêu chuẩn kết nạp Đảng theo quy định. Sau khi được kết nạp Đảng, em sẽ tiếp tục phấn đấu, rèn luyện nhiều hơn nữa để trau dồi về chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp để có thể đóng góp công sức nhỏ bé của mình vào công cuộc xây dựng đất nước, vào sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Nhờ chú trọng và đẩy mạnh công tác phát triển Đảng viên, 5 năm qua, Đảng bộ ĐHTN đã kết nạp 2.588 đảng viên, trung bình mỗi năm kết nạp 518 đảng viên, vượt chỉ tiêu 2%. Trong đó, có 2.050 đảng viên là sinh viên, chiếm 79,2%. Tuy nhiên, đây vẫn là con số khiêm tốn, bởi ĐHTN hiện có 8 trường đại học, 1 trường cao đẳng, 1 phân hiệu, 1 khoa trực thuộc, 10 đơn vị nghiên cứu và phục vụ đào tạo với trên 60.000 học sinh, sinh viên tham gia học tập mỗi năm. Qua trao đổi, một số đồng chí bí thư đảng bộ cơ sở đều cho rằng, vấn đề quan trọng trong công tác này là để sinh viên chủ động có hướng phấn đấu, rèn luyện, chứ không thể chạy theo số lượng. Trong thời gian tới, các nhà trường chú trọng vai trò định hướng cho sinh viên, tạo môi trường rèn luyện để sinh viên phấn đấu vào Đảng. Đồng thời, xây dựng phong trào, hoạt động Đoàn, hội lớn mạnh, mở rộng mô hình, câu lạc bộ để sinh viên có môi trường rèn luyện, khẳng định bản thân...

Minh Phương
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: