Thi hành kỷ luật 3 tổ chức đảng và 55 đảng viên

Cập nhật: Thứ sáu 25/06/2021 - 09:45
  Lãnh đạo Công ty Cổ phần Kim Loại màu Thái Nguyên (Vimico) báo cáo với Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.
Lãnh đạo Công ty Cổ phần Kim Loại màu Thái Nguyên (Vimico) báo cáo với Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

6 tháng đầu năm 2021, công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) được các cấp ủy quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện theo đúng chương trình, kế hoạch công tác năm và theo quy định của Điều lệ Đảng.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã chỉ đạo xây dựng và ban hành: Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 29/3/2021 về tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác KTGS của Đảng; Đề án số 03-ĐA/TU ngày 01/4/2021 về nâng cao chất lượng, hiệu quả phát hiện, xác định, quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên, giai đoạn 2021-2025 và Đề án số 04-ĐA/TU ngày 01/4/2021 về tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu lực, hiệu quả công tác KTGS của Đảng bộ tỉnh, giai đoạn 2021-2025.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo thực hiện các nội dung KTGS, xử lý vi phạm và kịp thời xem xét, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng viên theo đúng quy định. Từ đầu năm đến nay, cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra 220 tổ chức đảng và 70 đảng viên; giám sát chuyên đề 60 tổ chức đảng và 91 đảng viên là cấp ủy viên. Đã thi hành kỷ luật 3 tổ chức đảng và 55 đảng viên, trong đó: Khiển trách 1 tổ chức đảng và 40 đảng viên; Cảnh cáo 2 tổ chức đảng và 11 đảng viên; Cách chức 1 đảng viên; Khai trừ 3 đảng viên.

 

Hằng Nga
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: