T.X Phổ Yên: Thi hành kỷ luật 19 đảng viên

Cập nhật: Thứ năm 14/10/2021 - 10:27

Từ đầu năm đến nay, các cấp ủy các cấp của T.X Phổ Yên đã tổ chức kiểm tra 52 tổ chức đảng; 16 cuộc giám sát chuyên đề đối với các chi, đảng bộ trực thuộc. Qua đó phát hiện, xử lý thi hành kỷ luật đối với 19 đảng viên.

Trong đó: Khiển trách 16 đảng viên; cảnh cáo 1; cách chức 1 và 1 đảng viên bị khai trừ. Các nội dung vi phạm chủ yếu: Về thực hiện Chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình; sử dụng chứng chỉ, văn bản không hợp pháp; phạm tội giả mạo trong công tác; phạm tội đánh bạc...

Việc triển khai kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật trong Đảng nhằm nắm chắc tình hình của các tổ chức đảng và đảng viên. Qua đó, kịp thời phát hiện và xử kỷ luật các đảng viên vi phạm, đồng thời giáo dục các đảng viên, nêu cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện, chấp hành các kỷ luật Đảng, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Hoàng Cường
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: