Đào tạo cán bộ dân số: Hướng mạnh về cơ sở

Cập nhật: Thứ hai 15/11/2021 - 10:45
 Cán bộ làm công tác dân số xã Tân Lợi (Đồng Hỷ) tuyên truyền trực tiếp tại hộ dân về mục tiêu nâng cao chất lượng dân số của Đảng, Nhà nước.
Cán bộ làm công tác dân số xã Tân Lợi (Đồng Hỷ) tuyên truyền trực tiếp tại hộ dân về mục tiêu nâng cao chất lượng dân số của Đảng, Nhà nước.

Thái Nguyên hiện có gần 2.600 cán bộ làm công tác dân số. Trước yêu cầu triển khai toàn diện công tác dân số thì việc nâng cao năng lực cho đội ngũ này đang là đòi hỏi cấp thiết. Bởi vậy, thời gian qua, Thái Nguyên đã đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ đảm nhiệm công tác dân số trên địa bàn tỉnh.

Lực lượng làm công tác dân số của tỉnh hiện nay khá đông, tập trung chủ yếu ở tuyến cơ sở. Theo đó, tuyến tỉnh (tại Chi cục Dân số, Kế hoạch hóa gia đình) có 12 biên chế; tuyến huyện (tại các phòng dân số, KHHGĐ hoặc phòng dân số - truyền thông và giáo dục sức khỏe…) có 42 người; tuyến xã có 174 người; tuyến thôn, bản, tổ dân phố có 2.315 người.

Việc đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác dân số là hoạt động thường xuyên của tỉnh. Tuy nhiên, từ khi thực hiện Quyết định số 520 ngày 1/4/2021 phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác dân số các cấp giai đoạn 2021-2030 của Thủ Tướng Chính phủ, tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động tích cực hơn, hướng mạnh về cơ sở.

Trên thực tế, cán bộ làm công tác dân số ở cấp xã và thôn, bản, tổ dân phố… rất quan trọng bởi đây chính là lực lượng gần dân, trực tiếp tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong việc thực hiện các quy định của Nhà nước về công tác dân số. Nhất là những quy định mới trong việc thực hiện kế hoạch hóa gia đình, nâng cao chất lượng dân số…

Ông Hoàng Trung Thông, cán bộ Trạm Y tế xã Hóa Thượng (Đồng Hỷ) cho rằng: Việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội  ngũ cán bộ làm công tác dân số ở cơ sở rất cần thiết. Đặc biệt là nâng cao năng lực cho các cộng tác viên dân số ở thôn, bản…

Trước những nhu cầu thực tế ở cơ sở, thời gian qua, Chi cục Dân số, KHHGĐ tỉnh đã tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ nhiều hơn cho cán bộ làm công tác dân số cấp xã. Bà Hồ Thị Thanh Thủy, Chi cục Trưởng Chi cục Dân số, KHHGĐ cho biết: Đến hết tháng 9, chúng tôi đã phối hợp với Trường Chính trị tỉnh mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác dân số cơ sở năm 2021 cho 60 người là viên chức của trạm y tế các xã, phường, thị trấn tham gia. Đồng thời quan tâm bồi dưỡng kỹ năng lồng ghép các nội dung về dân số và phát triển vào hoạt động của các cấp, ngành ở các địa phương cho cán bộ làm công tác dân số ở cơ sở.

Theo chia sẻ của các cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác dân số, nội dung của lớp học đã giúp họ kịp thời cập nhật kiến thức và kỹ năng quản lý về dân số và phát triển như quy mô, cơ cấu, chất lượng và phân bố dân số; các nội dung về dân số và phát triển trong nước và của tỉnh.

Ngoài ra, học viên còn được cập nhật kiến thức, kỹ năng, phương pháp quản lý chuyên ngành; kiến thức, phương pháp thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao; các nội dung về tư vấn và cung ứng các dịch vụ dân số… Thông qua đó giúp cán bộ làm công tác dân số ở cơ sở có cái nhìn tổng quan về các phần việc mình cần thực hiện trong thời gian tới, nắm được các kỹ năng cần thiết để thực hiện tốt nhiệm vụ.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình này, trong thời gian tới, Thái Nguyên tiếp tục tập trung đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ làm công tác dân số các kỹ năng xử lý văn bản điện tử trên hệ thống phần mềm văn phòng; nâng cao kỹ năng công nghệ thông tin; các phần mềm chuyên ngành dân số; phương pháp thẩm định phúc tra số liệu; kỹ năng thực hành phương pháp nghiên cứu định tính, định lượng. Đặc biệt là nghiên cứu đẩy mạnh công tác đào tạo về dân số và phát triển trong hệ thống giáo dục phổ thông, giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp nhằm nâng cao nhận thức, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho lĩnh vực này…

Tùng Lâm
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: