Thái Nguyên: Hơn 7.000 trường hợp được cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh

Cập nhật: Thứ năm 18/08/2022 - 14:32
 Cán bộ Trung tâm Y tế huyện Đại Từ khám bệnh cho người dân.
Cán bộ Trung tâm Y tế huyện Đại Từ khám bệnh cho người dân.

Từ đầu năm đến nay, ngành Y tế Thái Nguyên đã cấp trên 180 chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. Trong đó, cấp mới 148 chứng chỉ; cấp điều chỉnh thay đổi phạm vi 30 chứng chỉ; cấp lại 8 chứng chỉ; cấp bổ sung, mở rộng phạm vi chứng chỉ 2 chứng chỉ và thu hồi (hủy) 39 chứng chỉ.

Hiện nay, tổng số người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh được cấp chứng chỉ là hơn 7.000 trường hợp.

Cũng từ đầu năm đến nay, ngành Y tế đã thẩm định cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cho 57 cơ sở. Trong đó, cấp mới 12 co sở; cấp điều chỉnh: 15 cơ sở; cấp thay đổi địa điểm: 3 cơ sở; cấp bổ sung phạm vi chuyên môn với 18 cơ sở và cấp bổ sung danh mục kỹ thuật là 5 cơ sở.

Đồng thời, Ngành cũng phê duyệt danh mục kỹ thuật lần đầu đối với 1 cơ sở; phê duyệt áp dụng thí điểm đối với 2 cơ sở; phê duyệt áp dụng chính thức 2 cơ sở; thu hồi 15 giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh do cơ sở có đơn dừng hoạt động hoặc cấp lại do thay đổi địa điểm.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có 811 cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được cấp giấy phép hoạt động (205 cơ sở công lập, 28 trạm y tế, 578 cơ sở ngoài công lập)...

Tùng Lâm
Ý kiến bạn đọc Gửi ý kiến In trang này
Tìm kiếm: