Ngày 8/2, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 149/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30-9-2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc dạy và học ngoại ngữ trong các cơ sở giáo dục triển khai trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2020.

Theo đó, sẽ triển khai dạy chương trình tiếng Anh 10 năm bắt đầu từ lớp 3 và bắt buộc ở cấp học phổ thông. Phấn đấu từ năm học 2012-2013, triển khai dạy tiếng Anh theo chương trình 10 năm đối với 20% số trường tiểu học trên địa bàn; năm học 2013-2014 cho 10% số trường THCS, 10% số trường THPT; năm học 2016-2017 cho 70% số trường tiểu học, 50% số trường THCS và THPT; năm học 2018-2019 cho 100% số trường tiểu học. Đến năm học 2020-2021 cho 100% số trường ở cả 3 cấp học là tiểu học, THCS và THPT… để các em học sinh có đủ năng lực sử dụng tiếng Anh một cách độc lập, tự tin trong giao tiếp, học tập, lao động và các hoạt động xã hội.

 

Để thực hiện tốt mục tiêu của Kế hoạch trên, vừa qua, Sở GD & ĐT đã tổ chức 18 lớp tập huấn, bồi dưỡng cho 510 giáo viên tiếng Anh các cấp; đầu tư xây dựng 7 phòng học ngoại ngữ đa năng cho 7 trường THPT Là Lương Ngọc Quyến (T.P Thái Nguyên), Đại Từ, Bình Yên (Định Hóa), Lương Phú (Phú Bình), Đồng Hỷ, Hoàng Quốc Việt (Võ Nhai) và Phú Lương với tổng kinh phí trên 1,5 tỷ đồng….

Thúy Hằng