Singapore là một trong những quốc gia hiếm hoi ở khu vực châu Á có bước phát triển về nhiều mặt, đặc biệt là về giáo dục. Hiện nay các trường ĐH ở Singapore không chỉ có sức hút với SV trong khu vực mà còn lan mạnh tới các cường quốc như Anh, Đức, Mỹ...
Ngoài chất lượng giảng viên thì ngôn ngữ sử dụng chính trong xã hội bằng tiếng Anh cũng là một tác nhân chính giúp giáo dục Singapore không ngừng phát triển.

Chính phủ Singapore đã quyết định sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ chính thức, song song với ba thứ tiếng (tiếng Hoa, tiếng Malay, tiếng Ấn) từ năm 1956 và trở thành ngôn ngữ bắt buộc dùng trong giảng dạy tại các trường tiểu học từ năm 1966; tại các trường trung học từ năm 1969. Tiếng Anh trở thành ngôn ngữ chính thức trong việc giảng dạy của các khóa học trước đại học đối với bộ phận sinh viên không nói tiếng Anh vào năm 1979.

Năm 1987, tiếng Anh trở thành ngôn ngữ chính thức trong tất cả trường học tại Singapore.
admin
Theo TTO