Tại buổi công bố chỉ số EF
Tại buổi công bố chỉ số EF

Theo kết quả khảo sát của Tổ chức giáo dục tư nhân EF (Education First) chuyên tổ chức các chương trình đào tạo từ ngôn ngữ, du học, học thuật, giao lưu văn hóa…, năm 2013, Việt Nam thăng hạng về tiếng Anh trong 6 năm qua và đứng thứ 28 trong số trong số 60 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trước đó, vào năm 2012, Việt Nam xếp thứ 31/54.

Ông Minh Trần - Giám đốc Dự án Chuyên trách của EF, đồng tác giả và là Quản lý Dự án EF EPI cho biết: “Đây là bảng đánh giá khả năng tiếng Anh toàn diện nhất hiện nay. Ngoài việc xếp hạng 60 nước và vùng lãnh thổ về khả năng Anh ngữ, bảng đánh giá EF EPI lần đầu tiên còn bao gồm cả việc phân tích xu hướng phát triển sau 6 năm đầu tư cho việc học Anh ngữ. Điểm mới của bảng đánh giá EF EPI là chỉ ra mối liên hệ giữa việc thông thạo tiếng Anh của lực lượng lao động và sự phát triển kinh tế của đất nước đó”.

 

Bảng xếp hạng các quốc gia gần đây được dựa vào bài kiểm tra miễn phí trên mạng dành cho 750.000 người lớn có ý thức chủ động muốn đánh giá khả năng tiếng Anh của mình từ 60 nước trong năm 2012.

 

Để "đạt tiêu chuẩn" tham gia khảo sát, mỗi quốc gia tối thiểu phải có 400 bài thi. Số lượng bài thi của Việt Nam tham gia khảo sát hơn 400.000 bài. Chỉ số và bảng xếp hạng này có ý nghĩa tham khảo đối với người học cũng như xây dựng chính sách.

 

Những sự phân tích về việc phát triển khả năng thông thao tiếng Anh trong khoảng thời gian 6 năm (từ năm 2007 - 2013) đã sử dụng dữ liệu các bài kiểm tra Anh ngữ của hơn 5 triệu người lớn.

 

Theo bản đánh giá về tiếng Anh ở các nước tham gia, một số nước châu Á, đặc biệt là Indonesia và Việt Nam, đã có sự tiến bộ về tiếng Anh trong vòng 6 năm qua. Năm 2012, Việt Nam xếp thứ 31/ 54 nhưng năm 2013 đã vươn lên xếp thứ 28/60.

 

Education First được thành lập vào năm 1965, hiện nay có 400 văn phòng và trường học trên thế giới.

Theo HTV