Định Hóa: Xây dựng trên 36km đường bê tông
Cập nhật ngày: 10/05/2014 08:45

Ngày 9-5, UBND huyện Định Hóa đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2013, triển khai nhiệm vụ năm 2014.

Năm 2013, huyện Định Hóa đã vận động các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đã hỗ trợ, tư vấn, giúp đỡ các thôn, xóm thực hiện Chương trình xây dựng NTM được gần 3 nghìn ngày công, trên 700 triệu đồng tiền mặt để xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn, vận động nhân dân hiến khoảng 75 nghìn m2 đất để xây dựng các công trình giao thông nông thôn. Từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước và các nguồn vốn khác, các xã trong huyện đã xây dựng được trên 36km đường bê tông, làm mới được trên 2km và sửa chữa, nâng cấp 3,7km kênh mương, sửa chữa, nâng cấp được 5 đập chứa nước. Đến nay, huyện đã có 1 xã đạt 12 tiêu chí NTM (Phượng Tiến), 3 xã đạt 11 tiêu chí (Bảo Cường, Đồng Thịnh và Trung Hội). Các xã còn lại đạt từ 6 đến 10 tiêu chí...

 

Năm 2014, huyện lựa chọn 2 xã Đồng Thịnh và Phượng Tiến để tập trung đầu tư, phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới vào năm 2015. Các xã còn lại tiếp tục rà soát, đánh giá lại thực trạng các tiêu chí, chủ động phối hợp với Ban Chỉ đạo của huyện thực hiện các tiêu chí chưa hoàn thành và lựa chọn các tiêu chí gần đạt để xác định khối lượng, nội dung cần thực hiện cũng như mục tiêu phấn đấu thực hiện trong năm...

Đức Anh