Bước sang năm 2014, trước những khó khăn do thị trường bất động sản chưa phục hồi, nguồn cung xi măng trong nước luôn vượt cầu… nên một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh của Công ty CP Xi măng La Hiên (Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc) chưa đạt như mong muốn.

Tuy nhiên, với quyết tâm tạo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động, làm tốt nghĩa vụ ngân sách với Nhà nước, trong 5 tháng đầu năm, Công ty đã sản xuất và tiêu thụ được trên 246 nghìn tấn xi măng, clinke các loại, đạt trên 35% kế hoạch năm và tăng 10% so với cùng kỳ năm 2013; tổng doanh thu đạt 225,2 tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước trên 7 tỷ đồng; bảo đảm việc làm cho gần 800 lao động với mức thu nhập bình quân trên 4,5 triệu đồng/người/tháng…

 

Có được kết quả trên, ngoài việc thực hiện các giải pháp tiết kiệm chi phí trong sản xuất, Công ty còn tập trung đẩy mạnh công tác tiếp thị, quảng bá và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.
 

Xuân Hải