Thực hiện Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020”, để triển khai dạy học Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) môn Tiếng Anh thí điểm, Sở Giáo dục & Đào tạo (GD&ĐT) đã chỉ đạo các phòng GD&ĐT tiến hành rà soát, lựa chọn và quyết định chọn các trường Tiểu học, THCS triển khai Chương trình GDPT môn Tiếng Anh thí điểm cấp Tiểu học, THCS.

Đối với các trường tiểu học và THCS năm nay được chọn tham gia dạy học theo Đề án phải có cơ sở vật chất tối thiểu theo quy định, có đội ngũ giáo viên được bồi dưỡng và đạt yêu cầu về năng lực tiếng Anh và phương pháp dạy học tiếng Anh. Các trường THCS: Độc Lập, Nha Trang, Chu Văn An (T.P Thái Nguyên) và Trường THCS Chùa Hang 2 (Đồng Hỷ) đã tham gia triển khai thí điểm môn tiếng Anh cho học sinh lớp 6 từ năm học trước theo chương trình mới tại Quyết định số 3456/QĐ-BGDĐT của Bộ GD&ĐT ngày 5-9-2012 phải tiếp tục triển khai dạy học tiếng Anh theo chương trình này trong những năm tiếp theo.

 

Căn cứ vào điều kiện thực tiễn, Sở GD & ĐT đã quyết định,  năm học 2014-2015, 3 trường THPT: Chuyên Thái Nguyên, Chu Văn An và Lương Ngọc Quyến tham gia triển khai dạy học Chương trình GDPT môn tiếng Anh thí điểm cấp THPT đối với lớp 10. Để triển khai dạy tiếng Anh theo đề án ngoại ngữ, học sinh phải qua vòng kiểm tra năng lực tiếng Anh. Sở GD&ĐT đã xây dựng kế hoạch, tổ chức khảo sát đối với học sinh lớp 6, và lớp 10 trong tháng 7 này để thực hiện triển khai Chương trình GDPT môn tiếng Anh thí điểm cấp THCS, THPT. 

 

Theo Quyết định số 149/QĐ-UBND ngày 8-2-2012 của UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch thực hiện Quyết định số 1400 của Chính phủ triển khai dạy ngoại ngữ trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2020. Theo đó, triển khai dạy chương trình tiếng Anh 10 năm bắt đầu từ lớp 3 và bắt buộc ở cấp học phổ thông. Tỉnh Thái Nguyên đã đề ra lộ trình: Phấn đấu từ năm học 2012-2013, bắt đầu triển khai dạy tiếng Anh theo chương trình 10 năm đối với 20% số trường tiểu học trên địa bàn toàn tỉnh; năm học 2013-2014 cho 10% số trường THCS, 10% số trường THPT; năm học 2016-2017 cho 70% số trường tiểu học, 50% số trường THCS và THPT; năm học 2018-2019 cho 100% số trường tiểu học. Đến năm học 2020-2021 cho 100% số trường ở cả 3 cấp học là tiểu học, THCS và THPT.
Hằng Nga