Tháng 9-2014, Công ty TNHH Một thành viên Xi măng Quang Sơn sản xuất được trên 60 nghìn tấn xi măng các loại và đã tiêu thụ được trên 70% sản lượng.
Tháng 9-2014, Công ty TNHH Một thành viên Xi măng Quang Sơn sản xuất được trên 60 nghìn tấn xi măng các loại và đã tiêu thụ được trên 70% sản lượng.

Theo báo cáo mới nhất của 3 doanh nghiệp sản xuất xi măng quy mô lớn trên địa bàn là: Công ty TNHH Một thành viên Xi măng Quang Sơn, Công ty CP Xi măng La Hiên và Công ty CP Xi măng Quan Triều, thì hết tháng 9-2014, ở các đơn vị này rất ít hàng tồn kho.

Cụ thể, trong tháng 9, Công ty CP Xi măng La Hiên sản xuất được khoảng 46 nghìn tấn sản phẩm các loại, tiêu thụ đạt trên 45 nghìn tấn; Công ty CP Xi măng Quan Triều sản xuất khoảng 22 nghìn tấn xi măng bao, tiêu thụ đạt 99%; Công ty TNHH Một thành viên Xi măng Quang Sơn sản xuất được khoảng 61 nghìn tấn, tồn kho hơn 10 nghìn tấn.

 

Theo nhận định của các cơ quan chuyên môn, lượng xi măng tồn kho năm nay so với cùng kỳ năm trước giảm rất nhiều, báo hiệu sự phục hồi trở lại của ngành sản xuất vật liệu xây dựng trong tỉnh. Dự tính, những tháng cuối năm, sản lượng xi măng sản xuất và tiêu thụ của các đơn vị trên sẽ tăng mạnh.

Sơn Trường