Cập nhật: Thứ sáu 09/01/2015 - 10:18
Minh họa: Thanh Hạnh
Minh họa: Thanh Hạnh

Truyện ngắn của: Minh Châu

.

Minh Châu