Theo Bộ Giáo dục và Ðào tạo, hiện nay có chín trường đại học đào tạo theo chương trình nước ngoài bằng tiếng Anh. Ðến năm 2010, có khoảng 27 trường đào tạo theo mô hình này.
Sắp tới sẽ có những trường đại học phối hợp giữa Việt Nam và nước ngoài. Hiện nay, ÐHQG Hà Nội và ÐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh có chương trình phối hợp với Pháp. Dự kiến năm 2008 sẽ mở ÐH Ðức - Việt ở Việt Nam và sẽ thành lập Trường ÐH Khoa học Công nghệ; chủ yếu sử dụng lực lượng giáo sư, tiến sĩ của Viện Khoa học, công nghệ Việt Nam.
admin
Theo Nhân dân